Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học – Thành phố Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học – Thành phố Hà Nội

Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 đang đến gần, các em học sinh đã chuẩn bị hành trang kiến thức của mình đến đâu rồi. Hãy tham gia ôn tập trực tuyến trên Soanbai123.com để rèn luyện kỹ năng làm bài thật tốt. Mời các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học – Thành phố Hà Nội, chúc các em đạt điểm số cao!

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Câu 81:

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,1AA + 0.6Aa + 0,3aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là

Câu 82:
Khi sống trong cùng sinh cảnh, để tránh cạnh tranh thì các loài gần nhau về nguồn gốc thường có xu hướng
Câu 83:

Khi lai hai giống bí ngô thuần chủng quả dẹt với nhau được F1 đề có quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 355 bí quả tròn, 238 bí quả dẹt, 38 bí quả dài. Hình dạng quả bí chịu sự chi phối của quy luật di truyền

Câu 84:
Một quần thể thực vật có tỷ lệ cây thân cao là 64%. Sau hai thế hệ tự thụ phấn, số cây thân thấp trong quần thể là 42%. Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là
Câu 85:
Liệu pháp gen là
Câu 86:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học - Thành phố Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học – Thành phố Hà Nội

Câu 87:

Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 9 tính từ mã mở đầu nhưng không làm xuất hiện mã kết thúc. Chuỗi polipeptit tương ứng do gen này tổng hợp sẽ

Câu 88:
Cá thể có kiểu gen: AB/ab giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20% thì giao tử AB được tạo ra chiếm tỷ lệ
Câu 89:

Cây pomato (cây lai giữa khoai tây và cà chua) được tạo bằng phương pháp

Câu 90:

Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?
(1) Chọn lọc tự nhiên không chỉ tác động đến từng cá thể riêng lẻ mà mà tác động tới cả quần thể.
(2) Chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.
(3) Chọn lọc tự nhiên không tác động tới từng gen mà tác động lên toàn vốn gen của quần thể.
(4) Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

Câu 91:

Phả hệ dưới đây mô tả bệnh di truyền ở người.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học
Phân tích phả hệ trên, người ta có các nhận xét sau:
– Bệnh do gen lặn nằm ở vùng không tương đồng của NST X quy định.
– Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định
– Cặp vợ chồng 14 – 15 không nên sinh con xác suất sinh con bị bệnh lớn hơn 50%
– Nếu cặp vợ chồng 14 – 15 sinh con thì xác suất sinh con gái bị bệnh là 1/6
– Những người không biết chắc kiểu gen là 2 và 7. Trong số nhận xét trên có bao nhiêu nhận xét chưa chính xác?

Câu 92:

Ở người, bệnh máu khó đông do alen lặn h nằm trên NST X quy định, alen H quy định máu đông bình thường. một người nam mắc bệnh máu khó đông lấy một phụ nữ bình thường nhưng có bố bị bệnh này, khả năng họ sinh ra đứa con khỏe mạnh là bao nhiêu?

Câu 93:
Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi cây trồng là
Câu 94:

Ở đậu Hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 3 vàng: 1 xanh?

  • AA x aa
Câu 95:

Câu nào dưới đây đúng khi nói về hoán vị gen?

Câu 96:
Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là
Câu 97:

Với 2 cặp gen không alen (Aa, Bb) cùng năm trên 1 cặp NST tương đồng thì cách viết kiểu gen nào dưới đây không đúng?

Câu 98:
Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả theo bảng sau:

Từ kết quả trên, bạn Hà rút ra các nhận xét sau:
– Tần số alen trội tăng dần qua các thể hệ
– Chọn lọc tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội
– Ở thế hệ F3 có thể đã có hiện tượng kích thước quần thể giảm mạnh.
– Ở thế hệ F1và F2 quần thể ở trạng thái cân bằng.
– Hiện tượng tự phối đã xảy ra ở thế hệ F3. Số nhận xét đúng là

Câu 99:
Trong quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm biến đổi nhanh tần số tương đối của các alen trong một gen nào đó?
Câu 100:
Phát biểu không đúng về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp là
Câu 101:

Hình vẽ sau mô tả quá trính……(A) ….và dẫn đến hậu quả…..(B)…

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học
Nội dung tương ứng với A và B là

Câu 102:
Cho các quần thể có cấu trúc di truyền như sau: Quần thể 1: 0.5AA+0.5aa=1
Quần thể 2: 100% Aa
Quần thể 3: 0.49AA+0.42Aa+0.09 aa = 1
Quần thể 4: 0.36AA+0.48Aa+0.16 aa = 1
Quần thể 5: 0.64AA+0.32Aa+0.04 aa = 1
Trong các quần thể trên, số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là
Câu 103:
Đặc điểm vầ cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối qua nhiều thế hệ là
Câu 104:
Các bệnh mù màu,máu khó đông ở người di truyền theo quy luật nào?
Câu 105:
Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,60C đến 420C. nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 106:
Thành tựu nào sau đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?
Câu 107:
Trong quá trình phiên mã, ARN polimerase trượt theo chiều nào dưới đây
Câu 108:

Ở một loài thực vật, mỗi tính trạng màu sắc hoa, hình dạng quả do một cặp gen quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng quả bầu dục thuần chủng thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả bầu dục. cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây hoa đỏ, bầu dục chiếm 9%. Biết rằng quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận không đúng?
– F2 có 9 loại kiểu gen
– F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn
– Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống bố mẹ chiếm tỷ lệ 50%
– F1 xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20%

Câu 109:
Một phụ nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh con trai (3) bị máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ bình thường (4) và sinh 1 bé trai (5) bị máu khó đông như bố. Biết rằng bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST X quy định. Kiểu gen của 5 người nói trên là.
Câu 110:

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có thành phần kiểu gen qua các thế hệ như sau:
P: 0.50AA+0.30Aa+0.20aa=1
F1: 0.45AA+0.25Aa+0.30aa=1
F2: 0.40AA+0.20Aa+0.40aa=1
F3: 0.30AA+0.15Aa+0.55aa=1
F4: 0.15AA+0.10Aa+0.75aa=1
Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 111:
Vai trò của các gen cấu trúc Z, Y, A trong Ôperon Lac ở vi khuẩn E.coli là
Câu 112:
Các bộ ba nào dưới đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã
Câu 113:
Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 NST ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là
Câu 114:

Hãy sắp xếp trình tự đúng để làm tiêu bản tạm thời nhiễm sắc thể của tế bào châu chấu đực.
(1) Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân của châu chấu đực.
(2) Tay trái cầm phần đầu, tay phải kéo phần bụng ra( tách khỏi ngực) sẽ có 1 số nội quan trong đó có tinh
hoàn bung ra.
(3) Sùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn, gạt mỡ ra khỏi phiến kính.
(4) Đậy lá kính, dùng ngón ta ấn nhẹ lên mặt lá kính cho tế bào dàn đều và làm vỡ tế bào để NST bung ra.
(5) Đưa tinh hoàn lên phiến kính, nhỏ vào đó vài giọt nước cất
(6) Nhỏ vài giọt oocxêin axêtic lên tinh hoàn để nhuộm trong thời gian 15-20 phút.
(7) Đưa tiêu bản lên kính để quan sát: lúc đầu dùng bội giác nhỏ để xác định tế bào, sau đó dùng bội giác lớn hơn.
(8) Đếm số lượng và quan sát hình thái NST

Câu 115:

Một đoạn mạch mã gốc của gen cấu trúc thuộc vùng mã hóa có 5 bộ ba: 5’…AAT ATG AXG GTA GXX…3′
Thứ tự các bộ ba: 1 2 3 4 5
Phân tử tARN mang bộ ba đối mã 3’GXA5′ giải mã cho bộ ba thứ mấy trên đoạn gen trên?

Câu 116:
Thực vật có hoa xuất hiện từ
Câu 117:

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn sơ với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng và nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y.
Ở phép lai: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học thu được F1 trong đó kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm 11.25%.
Theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen cánh cụt mắt đỏ là:

Câu 118:

Ở phép lai ♂AaBb x♀AaBB, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I chiếm 16% mọi diễn biến còn lại của giảm phân diễn ra bình thường. Trong số 4 kết luận sau có bao nhiêu kết luận sai về phép lai trên?
– Trong số các hợp tử được tạo ra ở F1 aaBb là hợp tử không đột biến.
– Trong số các hợp tử được tạo ra ở F1 aaBb là hợp tử đột biến.
– Hợp tử aaBb chiếm tỷ lệ 30,2%
– Hợp tử aaBb chiếm tỷ lệ 10,5%
– Hợp tử aaBb chiếm tỷ lệ 21%

Câu 119:
Phép lai AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) sẽ cho kết quả kiểu hình
Câu 120:

Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học – Thành phố Hà Nội