Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử môn Hóa HPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Các em học sinh lớp 12 hãy tham gia làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1 trên Soanbai123.com để làm quen với dạng đề thi mới năm nay và chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em luôn giành được điểm cao nhất!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – Đề 2

Câu 1:
Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Ni khử được các ion kim loại
Câu 2:
Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử M là
Câu 3:
Kim loại Zn có thể khử được những ion nào sau đây?
Câu 4:
Cho các cấu hình electron của các nguyên tố sau
I. 1s22s22p63s2       II. 1s22s22p63s23p3        III. 1s22s22p63s23p64s2       IV. 1s22s22p6
Câu 5:
Chọn cách sắp xếp theo chiều giảm dần độ ngọt của các chất
Câu 6:
Thạch cao sống có công thức là
Câu 7:
Cho 1,2 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư, được 4,75 gam muối kim loại đó là?
Câu 8:
Để trung hòa lượng axit béo tự do trong 14 gam chất béo cần 15ml dung dịch KOH.0,1M. Chỉ số axit chất béo là
Câu 9:
Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
Đề thi thử môn Hóa HPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử môn Hóa HPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Câu 10:
Dung dịch aminoaxit nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh
Câu 11:
Loại muối được dùng để chế thuốc đau dạ dày và dùng trong công nghiệp thực phẩm làm bột nở
Câu 12:
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp?
Câu 13:
Ứng với công thức phân tử C3H9N, có đồng phân amin nhiều nhất là
Câu 14:
Công thức cấu tạo của alanin là
Câu 15:
Đồng phân của glucozơ là
Câu 16:
Điện phân nóng chảy 8,94 gam muối clorua của kim loại hóa trị I thì thu được 1,344 lít khí (đktc) ở anot. Muooisddem điện phân là?
Câu 17:
Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó công thức là?
Câu 18:
Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?
Câu 19:
Trong hiện tượng ăn mòn điện hóa xẩy ra
Câu 20:
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 21:
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?
Câu 22:
Những phân tử nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp? CH2=CH2 (1); CHCH (2); CH2=CH-Cl (3); CH3-CH3 (4)
Câu 23:
Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng lực bazơ từ trái sang phải là
Câu 24:
Este CH3COOC2H5 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra các sản phẩm hữu cơ là
Câu 25:
Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn ta thường cho chất béo lỏng tác dụng với
Câu 26:
Phản ứng este hóa có đặc điểm nào sao đây? Hoàn toàn; (2) nhanh; (3) Chậm; (4) có giới hạn; (5) tỏa nhiệt mạnh
Câu 27:
Nhóm kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm
Câu 28:
CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là
Câu 29:
Dùng phương pháp nhiệt luyện có thể điều chế được các kim loại nào sau đây?
Câu 30:
Các kim loại có tính chất vật lí chung là?
Câu 31:
Những phát biểu nào sau đây là không đúng
Câu 32:
Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Mg trong dd HCl thu được 0,5 gam khí H2 (đktc) khi cô cạn dung dịch thu được số gam muối khan là
Câu 33:
Glucozơ có trong máu người với một tỉ lệ không đổi là
Câu 34:
Nước cứng tạm thời là nước có chứa các ion
Câu 35:
Cho nước brom tác dụng vừa đủ với m gam anilin thu được 33 gam kết tủa trắng (phản ứng hoàn toàn), giá trị của m thu được là
Câu 36:
Thủy phân hoàn toàn 14,8 gam metyl axetat trong NaOH(dư) khối lượng muối khan thu được là
Câu 37:
Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là?
Câu 38:
Dung dịch lòng trắng trứng gọi là dung dịch
Câu 39:
Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?
Câu 40:

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1