Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Đoàn Thượng, Hải Dương – Đề 1

Nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và có cơ hội nâng cao khả năng bản thân trước khi bước vào kì thi chính thức, Soanbai123.com xin giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương – Đề 1 vừa được cập nhật trên hệ thống.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Lần 1)

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
1. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

2

Cho 9 gam một aminoaxit X (phân tử chỉ chứa 1 nhóm – COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 13,56 gam muối. X là

 

3

Cho m gam hỗn hợp X gồm (Na, K, Ba) vào nước dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 7,28 lít khí H2 (đo đktc). Cho hết dung dịch Y vừa thu được vào 100 ml dung dịch gồm MgCl2 1,5M và AlCl3 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

4

Phát biểu nào sau đây đúng?

5

Hòa tan hết m gam Cu bằng dd HNO3 loãng dư, thu được 2,688 lít khí (đktc) NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

 

6

Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

7

Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:

8

Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta dùng

 

9

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

Đề thi thử môn Hóa THPT Đoàn Thượng, Hải Dương - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Đoàn Thượng, Hải Dương – Đề 1

10

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp:

11

Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?

 

12

Đốt cháy 12,99 gam hỗn hợp X gồm Zn, Al trong 7,392 khí(đo đktc) Cl2 vừa đủ. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong X là

13

Trong những chất sau, chất không có tính lưỡng tính là

14

Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong môi trường axit là:

 

15

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

16

Phát biểu không đúng là :

17

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây nhôm. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

 

18

Cho các dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt: Na2SO4, NaCl, (NH4)2CO3, NH4Cl, AlCl3. Nếu chỉ có dung dịch Ba(OH)2 thì có thể phân biệt được bao nhiêu dung dịch?

19

Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etyl fomat là

20

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Đáp án:

 1. C
 2. C
 3. C
 4. D
 5. C
 6. B
 7. A
 8. D
 9. B
 10. D
 11. D
 12. D
 13. A
 14. C
 15. B
 16. D
 17. D
 18. D
 19. C
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương – Đề 1