Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 1

Mời các bạn cùng làm Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 1 với cấu trúc đề khoa học, câu hỏi bổ ích bám sát nội dung trọng tâm chương trình đã học không quá thách thức học sinh, hãy cùng ôn luyện thật tốt để ghi được điểm số cao trong kì thi sắp tới!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Ninh Bình – Đề 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.
1

Khi hòa tan hoàn toàn một lượng CuO có màu đen vào dung dịch HNO3 thì dung dịch thu được có màu

2

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng?

3

Cho hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và C6H5COOCH3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam ancol. Giá trị của m là

4

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

5

Trong quá trình luyện gang, người ta thường sử dụng chất nào sau đây để loại bỏ SiO2 ra khỏi gang?

6

Có bốn dung dịch đựng riêng biệt trong bốn ống nghiệm không dán nhãn: K2CO3, FeCl2, NaCl, CrCl3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?

7

Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối?

8

Để phát hiện rượu (ancol etylic) trong hơi thở của các tài xế một cách nhanh và chính xác, cảnh sát dùng một dụng cụ phân tích có chứa bột X là oxit của crom và có màu đỏ thẫm. Khi X gặp hơi rượu sẽ bị khử thành hợp chất Y có màu lục thẫm. Công thức hóa học của X và Y lần lượt là

9

Cho 29,4 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 1

10

Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?

11

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

12

Trong các loại hạt và củ sau, loại nào thường có hàm lượng tinh bột lớn nhất?

13

Phát biểu nào sau đây sai?

14

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, Na2CO3, CaCO3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là

15

Chất nào sau đây tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa màu trắng?

16

Metyl acrylat có công thức phân tử là

17

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

18

Phát biểu nào sau đây sai?

19

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

20

Thủy phân 68,4 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. A
 6. B
 7. D
 8. B
 9. B
 10. C
 11. C
 12. D
 13. C
 14. D
 15. B
 16. D
 17. C
 18. A
 19. B
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4) – Đề 1