Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 1:

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 2:

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là

Câu 3:

Chất ở trạng thái lỏng điều kiện thường là

Câu 4:

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

Câu 5:

Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon, thu được

Câu 6:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Câu 7:

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị của m là

Câu 8:

Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 1

Câu 9:

Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 10:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Câu 11:

Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 12:

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Câu 13:

Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

Oxit X là

Câu 14:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 15:

Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số este thuần chức là

Câu 16:

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Câu 17:

Đường Fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua… rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là

Câu 18:

Trong những năm 30 của thế kỷ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu “mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đôla mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

Câu 19:

Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là

Câu 20:

Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. D
 4. C
 5. C
 6. C
 7. C
 8. B
 9. C
 10. B
 11. B
 12. A
 13. B
 14. D
 15. A
 16. D
 17. B
 18. A
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 1