Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Sở GD và ĐT Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học Sở GD và ĐT Tây Ninh

Với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia năm 2016 sắp tới, Soanbai123.com xin giới thiệu bài test Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Sở GD và ĐT Tây Ninh. Tham gia làm bài để củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng làm bài nhé!

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Câu 1:

Cho các phương án sau:
(1) Nuôi cấy mô tế bào.
(2) Sinh sản sinh dưỡng.
(3) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.
(4) Tự thụ phấn bắt buộc.
(5) Lai tế bào sinh dưỡng.
Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai. Phương pháp sẽ được sử dụng là:

Câu 2:

Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, hóa thạch nhân sơ cổ nhất có ở:

Câu 3:

Khi nói về kích thước quần thể, xét các kết luận sau đây:

(1) Các quần thể của cùng một loài sống ở các môi trường khác nhau nhưng thường có kích thước giống nhau.

(2) Kích thước tối đa là số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, cân bằng với sức chứa của môi trường.

(3) Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu và dồi dào nguồn sống thì tốc độ sinh sản tăng lên.

(4) Nếu kích thước quá lớn và khan hiếm nguồn sống thì cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt làm giảm kích thước quần thể.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

Câu 4:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

Câu 5:

Hệ sinh thái nào sau đây có tính đa dạng sinh học cao nhất?

Câu 6:

Đột biến được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn:

Câu 7:

Mối quan hệ giữa hai loài mà một loài có hại còn một loài không có hại cũng không có lợi là mối quan hệ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học Sở GD và ĐT Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học Sở GD và ĐT Tây Ninh

Câu 8:

Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là:

Câu 9:

Cho biết giao tử đực 2n không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a; Ở phép lai ♂AAa x ♀AAaa, tỉ lệ kiểu hình của đời con là:

Câu 10:

Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi là:

Câu 11:

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Câu 12:

Một cá thể có kiểu gen Aa BD/bd (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%). Tỉ lệ loại giao tử aBd là:

Câu 13:

Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau:

Câu 14:

Khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 15:

Khẳng định nào dưới đây là không đúng?

Câu 16:
Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này:
Câu 17:
Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai ♀ AB/ab Dd x ♂ Ab/aB Dd, loại kiểu hình A-B-D- có tỷ lệ 42%. Cho biết ở hai giới có hoán vị gen với tần số như nhau. Tần số hoán vị gen là:
Câu 18:
Khi nói về cạnh tranh cùng loài, xét các phát biểu sau đây:
(1) Trong cùng một quần thể, cạnh tranh diễn ra thường xuyên giữa các cá thể để tranh giành về thức ăn, nơi sinh sản …
(2) Khi cạnh tranh xảy ra gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.
(3) Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các cá thể trong quần thể.
(4) Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.
Trong 4 phát biểu nói trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
Câu 19:
Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai ♂AaBbddEe x ♀AabbDdEE có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?
Câu 20:
Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả hai gia đình trên đều không bị bệnh.
Câu 21:
Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?
Câu 22:
Hoán vị gen có vai trò:
1. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
2. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau.
3. Sử dụng để lập bản đồ di truyền.
4. Làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.
Phương án đúng là:
Câu 23:
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài có 2n = 24. Ở thể đột biến bốn nhiễm kép, trong mỗi tế bào sinh dưỡng có số nhiễm sắc thể là:
Câu 24:
Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Đáp án đúng là:
Câu 25:
Từ một quần thể sống trên đất liền, một nhóm cá thể di chuyển tới một đảo và thiết lập nên một quần thể thích nghi và dần hình thành nên loài mới. Nhân tố tiến hóa nào đóng vai trò chính trong quá trình hình thành loài này?
Câu 26:
Bệnh chỉ tìm thấy ở nam mà không có ở nữ:
Câu 27:
Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 28:
Cho các ví dụ về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:
(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống trong cùng môi trường.
(2) Cây tầm gửi sống bám trên thân các cây gỗ trong rừng.
(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng.
(4) Vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần ở rễ cây họ đậu.
Những ví dụ thuộc về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là:
Câu 29:
Một loài thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
Câu 30:
Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái, xét các phát biểu sau đây:
(1) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau.
(2) Trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có thể có độ dài khác nhau.
(3) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
(4) Trong cùng một lưới thức ăn, tất cả các loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 đều là sinh vật sản xuất.
(5) Trong một lưới thức ăn, thực vật luôn là sinh vật được xếp vào bậc 1.
Có bao nhiêu kết luận đúng?
Câu 31:
Khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây F1lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thu được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu kết quả không được xuất hiện ở đời F3?
(1) Tỉ lệ kiểu hình là 64 đỏ: 17 trắng.
(2) Kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen chiếm tỉ lệ .
(3) Cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ là trong số cây hoa đỏ ở F3.
(4) Có 9 loại kiểu gen khác nhau, trong đó có 2 loại kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình hoa trắng.
(5) Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng và 4 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
Câu 32:
Ở mèo, gen quy định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung, Dd quy định lông tam thể. Quần thể cân bằng di truyền có mèo đực lông hung chiếm 20% tổng số mèo đực. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Cấu trúc di truyền quần thể là: Giới đực: 0,8XDY: 0,2XdY; Giới cái: 0,64XDXD: 0,32XDXd: 0,04XdXd.
(2) Quần thể có 2000 con thì số mèo tam thể 320 con.
(3) Số lượng mèo đực lông đen gấp 5 lần mèo cái lông đen.
(4) Số lượng mèo đực lông hung bằng số lượng mèo cái lông hung.
Câu 33:
Trong các quy trình sau, có mấy quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới có đặc tính di truyền khác biệt?
(1) Dung hợp tế bào trần của hai loài thành tế bào lai rồi nuôi cấy cho chúng phân chia và tái sinh thành cơ thể rồi nhân lên thành dòng.
(2) Nuôi cấy mẫu mô của một giống cây trồng trong ống nghiệm thành rất nhiều mô sẹo rồi cho chúng tái sinh thành cây hoàn chỉnh.
(3) Nuôi cấy hạt phấn cho phát triển thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa rồi nhân lên thành dòng.
(4) Gây đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn rồi nhân lên thành dòng.
Câu 34:
Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Cho P thuần chủng có kiểu hình khác nhau giao phối với nhau, thu được F1. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng. Theo lí thuyết, nếu cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
Câu 35:
Ở một loài côn trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu sắc cánh do hai cặp gen phân li độc lập cùng quy định. Cho con cái cánh đen thuần chủng lai với con đực cánh trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn con cánh đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng: 1 con cái cánh đen: 1 con cái cánh trắng. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, trong số con cánh trắng ở F2, số con đực chiếm tỉ lệ:
Câu 36:
Alen B dài 221nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b; Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T.
(2) Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669.
(3) Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.
(4) Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.
Câu 37:
Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ:
Câu 38:
Khi nói về các nhân tố tiến hóa, kết luận nào sau đây không đúng?
Câu 39:
Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 40:
Ở người, alen A quy định nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu; alen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đông. Hai gen này cùng trên nhiễm sắc thể X, cách nhau 20cM, không có alen tương ứng trên Y. Một cặp vợ chồng bình thường, bên vợ có mẹ dị hợp tử đều về hai cặp gen, bố mắc bệnh mù màu. Xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng bình thường là

Câu 41:
Ở ngô, có 3 cặp gen (Aa; Bb; Dd) thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A và B nhưng vắng mặt gen D cho kiểu hình vàng, các kiểu gen còn lại đều cho hạt màu trắng. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1) P: AaBbDd x AabbDd tạo ra F1, theo lí thuyết, tỉ lệ hạt màu trắng ở F1 là 0,625.
(2) Có tất cả 15 kiểu gen quy định kiểu hình trắng.
(3) P: AABBdd x AAbbDD, tạo ra F1, F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng.
(4) P: AABBDD x aabbDD, tạo ra F1, F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 7 trắng.
Câu 42:
Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về phép lai ♂AaBbDd x ♀AaBbdd, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1) Có tối đa 18 loại kiểu gen bình thường và 24 loại kiểu gen đột biến.
(2) Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử.
(3) Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.
(4) Thể một có thể có kiểu gen là aabd.
Câu 43:
Khi nói về hệ sinh thái, xét các kết luận sau đây:
(1) Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường sống) của quần xã.
(2) Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường.
(3) Ở hệ sinh thái tự nhiên, con người phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ.
(4) Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người bổ sung thêm vật chất và năng lượng nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng về loài cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.
Có bao nhiêu kết luận đúng?
Câu 44:
Ở lúa (2n = 24), lấy một tế bào thể lệch bội nguyên phân 5 lần, ở lần nguyên phân thứ 5 người ta đếm được 800 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực của tế bào. Thể đột biến lệch bội là:
Câu 45:
Cho con đực (XY) có mắt trắng giao phối với con cái có mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% con đực mắt đỏ; 25% con đực mắt vàng; 6,25% con đực mắt trắng; 37,5% con cái mắt đỏ; 12,5% con cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì trong số các cá thể có kiểu hình mắt đỏ ở F3, tỉ lệ đực: cái là:
Câu 46:
Ở một cơ thể động vật lưỡng bội, một số tế bào có kiểu gen Aa phân li bình thường trong giảm phân, tuy nhiên một số tế bào nhiễm sắc thể chứa hai locut B và D không phân li ở kì sau giảm phân II. Biết rằng không xuất hiện hiện tượng hoán vị gen, số loại giao tử tối đa có thể tạo ra từ cơ thể động vật nói trên là:
Câu 47:
Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, các cặp nhiễm sắc thể còn lại không có trao đổi chéo. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là:
Câu 48:
Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a; Ở thế hệ xuất phát P: Giới đực có 860 cá thể, trong đó có 301 cá thể có kiểu gen AA; 129 cá thể có kiểu gen aa. Các cá thể đực này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1: 1. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về quần thể trên?
Câu 49:
Ở một loài côn trùng, một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng lai với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ (P) được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Ở đời F2, các cá thể đực thân đen, mắt trắng chiếm tỉ lệ 20%, ở giới cái không xuất hiện những cá thể có thân màu đen và những cá thể có mắt trắng. Biết không xảy ra đột biến, gen quy định các tính trạng đang xét không nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận sai?
(1) Cơ thể cái F1 đem lai xảy ra hoán vị gen với tần số 10%.
(2) Trong tổng số cá thể đực thu được ở thế hệ F2, các cá thể mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ 20%.
(3) Ở F2, các cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng đang xét chiếm tỉ lệ 40%.
(4) Ở F2, có tối đa 4 kiểu gen quy định tính trạng thân xám, mắt đỏ.
Câu 50:
Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
 5. B
 6. D
 7. D
 8. B
 9. B
 10. C
 11. B
 12. A
 13. A
 14. A
 15. D
 16. B
 17. D
 18. C
 19. B
 20. A
 21. C
 22. B
 23. D
 24. A
 25. C
 26. D
 27. D
 28. C
 29. B
 30. C
 31. A
 32. A
 33. C
 34. A
 35. D
 36. B
 37. C
 38. C
 39. A
 40. A
 41. D
 42. C
 43. D
 44. A
 45. B
 46. B
 47. B
 48. C
 49. D
 50. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Sở GD và ĐT Tây Ninh