Đề thi thử môn Địa Lý THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

Câu 1: Hướng chủ yếu của cấu trúc địa hình Việt Nam là:
A: Bắc – Nam
B: Đông – Tây
C: Đông Bắc – Tây Nam
D: Tây Bắc – Đông Nam

Câu 2: Vùng núi có cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới ở nước ta thuộc:
A: Trường Sơn Nam
B: Phía Nam vùng núi Tây Bắc
C: Phía Bắc vùng núi Tây Bắc
D: Trường Sơn Bắc

Xem thêm:

Đề thi thử môn Địa Lý THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Địa Lý THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018