SoanBai123 – Giáo án điện tử – Soạn bài Online  »  Môn Địa lý   »   Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018

Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018

Rate this post

Câu 45: Căn cứ vào Atlat ĐỊa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây là tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng chiếm trên 50%?
A: Bắc Giang
B: An Giang
C: Nghệ An
D: Đắc Lắc

Tìm bài viết này:

  • thể dục và Đào tạo Vĩnh Phúc trường trung học phổ thông Yên Lạc Địa Lý lớp 12

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018