Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018

Câu 45: Căn cứ vào Atlat ĐỊa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây là tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng chiếm trên 50%?
A: Bắc Giang
B: An Giang
C: Nghệ An
D: Đắc Lắc

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Địa Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 2 – 2018