Đề thi thử môn Địa trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Địa trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018.

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (năm 2007) là
A Cẩm Phả và Bắc Giang
B: Thái Nguyên và Hạ Long
C: Hạ Long và Việt Trì
D: Thái Nguyên và Việt Trì

Cầu 52: Trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:
A: Feralit nâu đỏ
B: Đất xám phù sa cổ
C: Phù sa
D: Phèn, mặn

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Địa trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018