Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng – Đắc Nông

Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng – Đắc Nông
Một dây dẫn kim loại ở nhiệt độ 200C có điện trở 40Ω. Khi nhiệt độ dây dẫn ở 1200C thì điện trở của dây dẫn lúc đó có giá trị bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của kim loại đó là 4,4.10-3(K-1).

  1. Công thức nào sau đây phù hợp với định luật Fara-đay?

 

Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng - Đắc Nông

Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng – Đắc Nông

3/Điện trở suất của chất bán dẫn sẽ giảm mạnh khi?

4/Để bóng đèn loại 120V – 30W sáng bình th­ường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, ngư­ời ta phải mắc cùng với bóng đèn một điện trở R có giá trị bao nhiêu và mắc như thế nào?

5/Phát biểu nào sau đây đúng?

6/Biểu thức định luật cu lông về lực tương tác giữa hai điện tích trong môi trường điện môi là :

7/Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

8/Trong hiện tư­ợng điện phân d­ương cực tan, thì bình điện phân:

9/Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 10(Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 20(Ω). đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 20(Ω). Nhiệt l­ượng tỏa ra trên điện trở R2 trong thời gian 0,5 phút là

10/Chọn câu sai. Cường độ dòng điện qua mạch kín

11/Nhiệt lượng toả ra trên đoạn mạch chứa điện trở R trong thời gian t là:

12/Suất điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào:

13/Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hư­ớng của các?

14/Một nguồn điện có điện trở trong r= 0,5 (Ω.) đư­ợc mắc với một điện trở R= 4,8 (Ω.) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 7,2 (V). Cư­ờng độ dòng điện trong mạch là

15/Người ta mắc 5 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 15V và điện trở trong của bộ là 0,5Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là?

16/Một hạt bụi có khối lượng 2.10-6 kg được tích điện 3µC. Cho g = 9,8 m/s2. Điện trường cần thiết để hạt bụi lơ lửng trong không khí là

17/Bản chất dòng điện trong chất khí là

18/Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng :

19/Một điện tích q= -8.l0-6C di chuyển từ điểm A đến B. Biết hiệu điện thế giữa hai điểm B và A là UBA = -200V. Công của lực điện trường thực hiện là

20/Hai điện tích điểm q1= q2 = -4.10-6C đặt cách nhau 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ lớn:

21/Phát biểu nào sau đây không đúng?

22/Chọn câu đúng. Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p – n:

23/Điện trở của dây dẫn kim loại sẽ tăng khi?

24/Một bình điện phân dung dịch CuSO4 với anốt làm bằng đồng (với A = 64g; n= 2), điện trở của bình điện phân R = 6(Ω), đư­ợc mắc vào 2 cực của một nguồn điện có suất điện động 24(V) và điện trở trong r. Khối lư­ợng đồng bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là 0,96g. Điện trở r của nguồn có giá trị là?

25/Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt động αT = 40(µV/K). Một mối hàn đ­ược đặt trong không khí ở 300C, còn mối kia đư­ợc nung nóng đến nhiệt độ 2700C. Suất điện động của cặp nhiệt có giá trị?

26/Nguyên nhân chủ yếu gây ra điện trở của dây dẫn kim loại khi có dòng điện chạy qua là

27/Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn 3000V/m và 4000V/m .Độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp là

28/Công của lực điện làm di chuyển một điện tích không phụ thuộc vào

29/Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có Anot bằng bạc. Cho AAg=108g, nAg= 1. Trong thời gian 16 phút 5 giây khối lư­ợng Ag đư­ợc giải phóng ở catốt là 1,08g. Hỏi cư­ờng độ dòng điện qua bình điện phân là

30/Một tụ điện có điện dung 40nF được tích điện dưới hiệu điện thế 60V. Điện tích của tụ điện là:

31/Hạt tải điện chủ yếu trong bán dẫn loại p là?

32/Có một bình điện phân chứa một dung dịch muối kim loại ,điện cực bằng chính kim loại đó. Sau khi cho dòng điện khoảng 1/4 A chạy qua trong một giờ,ta thấy khối lượng ca tốt tăng 1 gam.Hỏi ca tốt bằng kim loại gì?

33/Chọn câu không đúng. Trong quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí

34/Một quả cầu mang điện Q=8µC.Tính số electron thừa hay thiếu ở mỗi quả cầu

35/Chọn câu không đúng.

36/Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 3,5(Ω), đư­ợc mắc vào hai cực của nguồn điện có suất điện động 4 (V) và điện trở trong 1,5(Ω). Khối lượng đồng giải phóng ở catốt trong thời gian 1 giờ là:

37/Véc tơ cường độ điện trường E do một điện tích dương Q gây ra tại một điểm trong điện trường thì

38/Có 4 nguồn điện giống nhau mắc song song. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

39/Chọn câu sai

40/Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do ?

Thảo luận cho bài: Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng – Đắc Nông