Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I – THPT – Đồng Tháp

Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I – THPT – Đồng Tháp

Đề số 3: vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I THPT Phạm Văn Đồng – Đắc Nông

A. Phần chung : (6 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Phát biểu định luật Cu-lông, ghi biểu thức?
Câu 2: (1,0 điểm) Phát biểu định luật Ôm cho mạch kín, ghi biểu thức?
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất điện phân?
Câu 4: (1,0 điểm) Hai điện tích điểm C và C hút nhau bằng một lực có độ lớn N khi đặt trong không khí . Tìm khoảng cách giữa chúng?
Câu 5: (1,0 điểm). Một bình điện phân có anôt bằng bạc, dung dịch điện phân là bạc nitrat ,cho A = 108 ; n = 1. Cho dòng điện chạy qua bình là 0,1A thì ta thu được khối lượng bạc thoát ra khỏi điện cực là 1,08g. Tính thời gian dòng điện đi qua bình khi đó?
B. Phần riêng : (4 điểm)
I/ Phần dành cho chương trình cơ bản
Câu 6: (1,0 điểm). Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r =3m trong chân không hút nhau bằng một lực F = 6.10-9N. Điện tích tổng cộng của hai điện tích điểm là Q = 10-9C. Tính điện đích của mỗi điện tích điểm.
Câu 7: (1,0 điểm). Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 4,5W thì hiệu điện thế ở hai cực của nguồn là 3,5V và r=0,2W. Hãy tính suất điện động của nguồn đó.

Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I - THPT - Đồng Tháp

Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I – THPT – Đồng Tháp

Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ
Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I - THPT - Đồng Tháp
E = 6V; r = 1Ω; R1 = R4 = 1Ω; R2 = R3= 3Ω
ampe có điện trở không đáng kể.
a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính?
b/ Tính số chỉ của ampe kế
II/ Phần dàn cho chương trình nâng cao
Câu 6: (1,0điểm). Một bộ gồm ba tụ ghép song song C1 = C2 = 0,5C3. Khi được tích điện bằng nguồn có hiệu điện thế U = 45V thì điện tích của bộ tụ bằng 18.10-4C. Tính điện dung của các tụ điện.
Câu 7: (1,0 điểm). Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5A.
a/ Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút
b/ Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên?
Câu 8: (2,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ
Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I - THPT - Đồng Tháp
E = 12V; r = 1Ω; R1 = 24Ω; R2 = 8Ω; R3 = 5Ω
a/ Tính cường độ dòng điện qua R3
b/ Thay R3 bằng bóng đèn 12V-9W. Tính công suất tiêu thụ của đèn.

Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I - THPT - Đồng Tháp

Thảo luận cho bài: Đề số 2: Vật lý lớp 11 kiểm tra học kỳ I – THPT – Đồng Tháp