Đại Não

Đại Não

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

GIẢI BÀI TẬP ĐẠI NÃO

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục

Quan sát kĩ các hình 47 — 1 —> 3

– Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hình đã quan sát, điển vào chỗ trống trong những câu dưới đây để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (ngoài và trong) của đại não.

Đại não ở người rất phát triển, che iấp cả não trung gian và não giữa. Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành Vớ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các …….. và ………. làm tăng diện tích bề mặt vỏ não (nơi chứa thân của các nơron) lên tới 2300 – 2500cm Hơn 2/3 bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh, vỏ não chỉ dày khoảng 2 -3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp.

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thuỳ. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ ….. và thuỳ………; Rãnh thái dương ngăn cách thuỳ trán và thùy đỉnh với ……. Trong các thuỳ, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới võ não là………..  trong đó chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ).

Đại Não

Đại Não

Trả lời:

Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa.

Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bể mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các chất xám và khe và rãnh. Làm tăng diện tích bề mặt vỏ não (nơi chứa thân của các nơron) lên tới 2300 – 2500cm2. Hơn 2/3 bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh, vỏ não chỉ dày khoảng 2 -3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp.

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thuỳ. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ đỉnh’, Rănli thái dương ngăn cách thuỳ trán và thùy đỉnh với thuỳ thái dương. Trong các thuỳ, các khe đã tạo thành các hổi hay khúc cuộn não.

Dưới võ não là chất tráng, trong đó chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ).

2. Lệnh mục II

Dựa vào các thông tin trên, đối chiếu với hình 47 với các vùng chức năng để điền vào chỗ trống: – 4, hãy chọn các số tương ứng

a) Vùng cảm giác

b) Vùng vận động

c) Vùng hiểu tiếng nói

d) Vùng hiểu chữ viết

e) Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết)

g) Vùng vị giác

h) Vùng thính giác

i) Vùng thị giác

Trả lời:

a 3;    b 4;     c 6;     d 7;    g 8;     h 12;     i 1.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Vẽ sơ đồ đại não nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài của đại não.

Trả lời:

Tập vẽ, sau đó vẽ theo trí nhớ và trình bày lại hình dáng cấu tạo ngoài và trong của đại não.

2. Mô tả cấu tạo trong của đại não.

Trả lời:

Đại não có cấu tạo: gồm 2 nửa bán cầu đại não trùm lên các phần khác của não (trụ não, não trung gian và tiểu não).

* Cấu tạo:

– 1 rãnh giữa, sâu, chia đại não thành 2 nửa.

– Mỗi nửa có 3 rãnh (thái dương, đỉnh, thẳng góc) chia não thành 4 thuỳ (trán, đỉnh, thái dương, chẩm).

– Nhiều khe chia các thuỳ thành các khúc cuộn làm diện tích mặt ngoài của não đạt tới 2300 – 2500 cm2.

– Chất xám ở ngoài tạo thành vỏ não chứa tới hàng trăm tỉ nơron, gồm 3 loại: nơron cảm giác, nơron vận động và nơron liên lạc.

– Trong não còn có các nhân xám là các trung khu dưới vỏ nằm trong chất trắng.Chất trắng ở trong là các đường thần kinh liên hệ với các phần dưới não và liên hệ giữa hai nửa não với nhau.

3*. Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ở người, chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các dộng vật khác trong lớp Thú.

Trả lời:

– Đại não người phát triển rất mạnh, phủ lên tất cả các phần còn lại của bộ não.

– Diện tích của vỏ não cũng tăng lên rất nhiều do có các rãnh và các khe ăn sâu vào bên trong, là nơi chứa số lượng lớn nơron.

– Võ não người, ngoài các vùng kể trên, còn xuất hiện các vùng viết và nói cùng các vùng hiểu chữ viết và vùng hiểu tiếng nói liên quan đến sự hình thành hộ thống tín hiệu thứ hai là tiếng nói và chữ viết do kết quả quá trình lao động xã hội của con người.

Thảo luận cho bài: Đại Não