Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Tôm sông

I – ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn, sai khác nhau :

– Về kích thước, ốc nước ngọt (ốc gạo, ốc rạ…) chi nặng khoảng vài chục gam nhưng loài bạch tuộc Đại Tây Dương nặng tới 1 tấn.

-Về môi trường. Chủng phân bố ở độ cao hàng trăm mét (các loài ốc sên) trên các ao, hồ, sông, suối và biển cả, có loài ở dưới đáy biển sâu.

-Về tập tính. Chúng có hình thức sống : vùi lấp (trai, sò, ngao, ngán…) đến lối sống bò chậm chạp (các loài ốc), tới cách di chuyên tốc độ nhanh (như mực nang, mực ống).

Tuy thích nghi rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn có các đặc điểm chung (hình 21.A, B. C).

Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

II -VAI TRÒ

Hầu như tất cả các loài thân mềm đểu được sử dụng làm thức ăn. không chỉ cho người mà còn cho các động vật khác. Một sô loài có giá trị xuất khẩu cao. Tuy thế cũng có một số thân mềm có hại đáng kể.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 73

Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

Hướng dẫn trả lời:

Vì chúng có đặc điểm giống nhau:

– Thân mềm, cơ thế không phân đốt.

– Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố.

– Có hệ tiêu hóa phân hóa.

– Có khoang áo phát triển.

Câu 2: Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?

Hướng dẫn trả lời:

Nói chung ở các chợ địa phương trong cả nước thường gặp các loại

– trai, hên. Chợ vùng biến còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

Câu 3. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm.

Hướng dẫn trả lời:

Vỏ của các loài thân mềm thường được dùng trong thực tiễn như sau:

– Đồ trang sức.

– Vật trang trí.

– Đồ mỹ nghệ.

Thảo luận cho bài: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm