Đa dạng của ngành ruột khoang

Đa dạng của ngành ruột khoang

Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

I – SỨA

Sứa và thuỷ tức có cấu tạo chung giống nhau, nhưng sứa thích nghi với đời sông di chuyển ở biến. Khi di chuyển, sứa co bóp dù. đấy nước ra qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại. Tua miệng một số loại sửa sây ngứa, có khi gây bỏng da.

Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thê sứa dề nổi và khiến cho khoang tiêu hoá thu hẹp lại, thông với lồ miệng quay về phía dưới. Tua dù có nhiều ở mép dù.
Cũng như thuỷ tức, sứa là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng.


II- HẢI QUỲ
Ở ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang cơ thể hình trụ. kích thước khoảng từ 2cm đến 5cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa. Chúng sống bám vào bở đá, ăn động vật nhỏ.
Có thể nuôi hải quỳ lâu dài trong bể nuôi bằng nước biển đê tìm hiểu về tập tính của ruột khoang.

Đa dạng của ngành ruột khoang

Đa dạng của ngành ruột khoang

III- SAN HÔ

San hô sống bám. cơ thể hình trụ nhưng khác hài quỳ ớ chồ :

– Khi sinh sàn mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

– Ở tập đoàn san hô hỉnh thành khung xương đá vôi, cơ thê chúng sắn với nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực rỡ (hình 9.3).

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 35

Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Sứa di chuyên bằng dù, khi dù phồng lên, nước biền được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phàn lực đây sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản !ực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.

Câu 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Hướng dẫn trả lời:

Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

Câu 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Cành san hô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san hô.

Thảo luận cho bài: Đa dạng của ngành ruột khoang