Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I: Phiên mã và dịch mã

Chương I: Phiên mã và dịch mã

Soanbai123.com xin gửi tới các bạn học sinh THPT Đề thi Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I. Trong đề này chúng ta sẽ làm trắc nghiệm về:Phiên mã và dịch mã, để giúp các bạn có kiến thức vững vàng hơn hoàn thành tốt đề thi tiếp theo. Chúc các bạn hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tháng 6/2016 Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh

Câu 1:
Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong
Câu 2:

Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

Câu 3:

Đơn vị được sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm trong chuỗi polipeptit là

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

Câu 5:

Quá trình phiên mã xảy ra ở

 • A. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn.
 • B. sinh vật có ADN mạch kép.
Câu 6:

Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp

 • A. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.
 • B. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.
Câu 7:

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là

 • A. codon.
Câu 8:

ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

 • A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’.
 • B. Từ cả hai mạch đơn.
Câu 9:

Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là

 • A. rARN.
Câu 10:

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế

 • A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
 • B. tổng hợp ADN,  dịch mã.
Câu 11:

Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

 • A. kết thúc bằng Met.
 • B. bắt đầu bằng axit amin Met.
Câu 12:

Dịch mã thông tin di truyền trên bản mã sao thành trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit là chức năng của

 • A. rARN.
Câu 13:

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

 • A. mạch mã hoá.
Câu 14:

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

 • A. ADN và ARN.
Câu 15:

Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

 • A. Vùng khởi động.
Câu 16:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

 • A. 3’ → 3’.
Câu 17:

Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:

 • A. nhân con.
Câu 18:

Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là

Câu 19:

Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải

Câu 20:

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

Câu 21:

Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hidrô bổ sung?

Chương I: Phiên mã và dịch mã

Chương I: Phiên mã và dịch mã

Câu 22:

Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 24:

Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu 25:

Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa

Câu 26:

Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là

 • A. anticodon.

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. B
 4. D
 5. B
 6. A
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A
 11. B
 12. C
 13. B
 14. C
 15. A
 16. C
 17. B
 18. D
 19. C
 20. C
 21. A
 22. B
 23. C
 24. D
 25. C
 26. B

Thảo luận cho bài: Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I: Phiên mã và dịch mã