Chính tả Thắng biển

TUẦN 26: CHÍNH TẢ

THẮNG BIỂN

Câu 1: Nghe – viết bài “Thắng biển” (SGK TV4 tập 2 trang 77)

Gợi ý: Em đọc, bạn viết và ngược lại rồi kiểm tra cho nhau. Sửa những chữ sai, viết lại cho đúng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống

a. “l hay n”? trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 77)

* Gợi ý: Em điền như sau:

“ ……….. nhìn lại …………….. khổng lồ. Hàng ngàn …………. ngọn lửa ……….. Hàng ngàn búp nõn …………… ánh nến …………… lóng lánh, lung linh ………………. nắng. Chào mào ………….. lủ lủ …………..lượn lên lượn xuông”.

b. Tiếng có vần in hay inh?

– lung linh                     – thầm kín

– giữ gìn                       – lặng thinh

– bình tĩnh                    – học sinh

– nhường nhịn              – gia đình

– rung rinh                   – thông minh

Thảo luận cho bài: Chính tả Thắng biển