Chính tả Sầu riêng

TUẦN 22: CHÍNH TẢ

SẦU RIÊNG

Câu 1: Nghe – viết bài “Sầu riêng” (từ “Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm… tháng năm ta”).

Gợi ý: Em nhờ người thân đọc, em viết hoặc cùng học nhóm, em đọc bạn viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, tự sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2: Điền vào chỗ trống.

a) “l hay n?” Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35)

b) “Út hay úc?” Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35).

Gợi ý: Đọc hai đoạn thơ đã cho, suy nghĩ để điền âm đầu vào chỗ trông, tạo nên tiếng có nghĩa thích hợp với từng câu. Em điền như sau:

a) Bé Minh ngã sóng soài.

– Nên bé nào thấy đau

Bé òa lèn nức nở

– Con đò lá trúc qua sông.

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Câu 3: Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 36)

Gợi ý: Em chọn tiếng đúng chính âm để điền như sau:

“Cuộc sống ………… nắng chan hòa ………….., khóm trúc ………………… bông cúc vàng lóng lánh ……………… tạo nên cong vút ………………. bài ca náo nức…………….

Thảo luận cho bài: Chính tả Sầu riêng