Chính tả Nghe lời chim nói

TUẦN 31: CHÍNH TẢ

NGHE LỜI CHIM NÓI

Câu 1: Nghe – viết bài “Nghe lời chim nói” (SGK TV4 tập 2 trang 124)

Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại. Tự kiểm tra cho nhau, sửa chữa những chữ viết sai).

Câu 2:

a) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n.

* Đó là: là, lạch, lãi, lỏng, lệch, luồn, luồng, lườn, lửng, lững, lòe, lõa v.v…

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n không viết với l.

* Đó là những từ: Này, nãy, nện, nín, niết, nơm, nấng, nắn, nệm, nến, nước, nượp, niễng, nằm…

b. – Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi:

* Đó là những từ: Lủng củng, đủng đỉnh, bủn rủn, lải nhải, lảng vảng, lẩm cẩm, luẩn quẩn, tẩn mẩn, rủ ri, thủng thẳng…

– Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã:

* Đó là những từ: Bỡ ngỡ, bẽn lẽn, lễ mễ, lỗ chỗ, nhã nhặn, vẽ vời, cãi cọ, dễ dàng, giãy giụa, gỡ gạc, lẫm chẫm, khẽ khàng, lõa xõa v.v…

 Câu 3: Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 125)

Gợi ý: Em chọn như sau:

a) BĂNG TRÔI

Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 ki-lô-mét vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ.

b) SA MẠC ĐEN

Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có cảm giác biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen.

Thảo luận cho bài: Chính tả Nghe lời chim nói