Chính tả Kim tự tháp Ai Cập

TUẦN 19: CHÍNH TẢ

KIM TỰ THÁP AI CẬP 

Câu 1: Nghe – Viết bài “Kim tự tháp Ai Cập”

Gợi ý: Luyện viết vài lần: Em viết bạn đọc và ngược lại rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 6)

Gợi ý: Em chọn các chữ viết đúng sau:

“Con người ….. sinh vật ………. Họ biết ……. Họ còn biết ……..

Sáng tác …….. tuyệt mĩ ………. xứng đáng ………….

Câu 3: Xếp các từ ngữ sau đây thành hai nhóm (Từ ngữ viết đúng chính tả, từ ngữ viết sai chính tả)

Gợi ý:

a) Nhóm từ ngữ viết đúng:

– Sáng sủa, sản sinh, sinh động, thời tiết, công việc, chiết cành.

b) Nhóm từ ngữ viết sai chính tả:

– Sắp xếp, thân thiếc, tinh sảo, bổ xung, nhiệt tình, mải miếc.

Thảo luận cho bài: Chính tả Kim tự tháp Ai Cập