Chính tả khuất phục tên cướp biển

TUẦN 25: CHÍNH TẢ

KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN 

Câu 1: Nghe – viết bài “Khuất phục tên cướp biển” (từ cơn tức giận… như con thú dữ nhốt chuồng).

Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Câu 2:

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp với mỗi ô trông trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 68).

b. Điền vào chỗ trống “ên hay ênh” vào các câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68).

Gợi ý: Em điền như sau:

a. “……… không gian ……… bao giờ …………. dãi dầu ………….. đứng gió ………….. rõ ràng …………….. khu rừng ……”

b. – “… Mênh mông… lênh đênh… triều lên… mới lên chín mười”.

– “… lênh khênh… ngã kềnh”.

Thảo luận cho bài: Chính tả khuất phục tên cướp biển