Chính tả Họa Sĩ Tô Ngọc Vân

TUẦN 24: CHÍNH TẢ

HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN 

Câu 1: Nghe – viết bài “Họa sĩ Tô Ngọc Vân”

Gợi ý: Em đọc bạn viết, bạn đọc em viết, một vài lần. Sau mỗi lần kiểm tra đối chiếu với văn bản, sai chữ nào, chữa lại chữ đó.

Câu 2:

a) Điền “truyện” hay “chuyện” vào ô trống đã cho ở trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 56).

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã vào các chữ gạch dưới sau:

– Mơ hộp thịt ra chỉ thấy toàn mơ

– Nó cứ tranh cai, mà không lo cai tiến công việc.

– Anh không lo nghi ngơi. Anh phải nghi đến sức khỏe chứ!

Gợi ý:

a) Em điền như sau: “Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện”.

b) – Mở hộp thịt ra chỉ toàn thấy mỡ.

– Nó cứ tranh cãi mà không lo cải tiến công việc.

– Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ!

Câu 3: Em đoán xem đây là những chữ gì?

a) Để nguyên – loại quả thơm ngon.

Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi.

Thêm nặng mới thật lạ đời.

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem.

b) Bình thường dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ: thêm ngay dấu huyền Thêm – hỏi làm bạn với Kim Có dấu nặng đúng người trên của mình.

Gợi ý: Bám vào các yếu tố đã cho để tìm ra chữ biểu thị sự vật.

a) Đó là chữ “NHO” (quả nho) thêm hỏi thành nhỏ (chỉ còn bé), thêm nặng thành nhọ (nhọ nồi).

b) Đó là chữ “CHI” thêm dấu huyền thành chì (bút chì dùng để vẽ). Thêm hỏi thành chỉ (chỉ để may vá).

Có dấu nặng thành “chị” (người lớn hơn mình).

Thảo luận cho bài: Chính tả Họa Sĩ Tô Ngọc Vân