Chính tả Chợ Tết

TUẦN 23: CHÍNH TẢ

CHỢ TẾT

Câu 1: Nhớ – viết bài “Chợ Tết” (từ “Dải mây trắng… ngộ nghĩnh đuôi theo sau”).

Gợi ý: Đọc thuộc đoạn thơ “Chợ Tết” rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Câu 2: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 44).

Gợi ý: Em đọc mẩu chuyện và dựa vào các yếu tố gợi ý đã cho, tìm từ để điền sao cho từ đó kết hợp được với từ đứng trước (hoặc sau) thích hợp với ý diễn đạt của câu là được. Em điền như sau:

“… họa sĩ… nước Đức… sung sướng… không hiểu sao… bức tranh… bức tranh”.

Thảo luận cho bài: Chính tả Chợ Tết