Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

TUẦN 20: CHÍNH TẢ

CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP 

Câu 1: Nghe – viết bài: “Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp” (SGK TV4 tập 1 trang 14)

Gợi ý: Luyện viết một hai lần bằng hình thức bạn đọc em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Điền vào chỗ trống trong đoạn thơ và thành ngữ đã cho:

a) ch hay tr?

b) uôt hay uôc?

Gợi ý: Em điền như sau:

a) ch hay tr:

Chuyền trong vòm lá

Chim có gì vui

Mà nghe ríu rít

Như trẻ reo cười

b) Uôt hay uôc

– Cày sâu cuốc bẩm

– Mang dây buộc mình

– Thuốc hay tay đảm

– Chuột gặm chân mèo

 

Câu 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 15)

a) Tiếng có âm tr hoặc ch?

Gợi ý: Đãng trí bác học

………… Đảng trí …………… chẳng thấy …………… xuất trình ………….

b) Vần uôt hoặc uôc

Vị thuốc quý

………….. thuốc bổ …………… cuộc đi bộ …………. bắt buộc ngài …………………

Thảo luận cho bài: Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp