Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính

TUẦN 26: CHÍNH TẢ

BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH CỦA PHẠM TIẾN DUẬT

Câu 1: Nhớ – viết bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (3 khổ thơ cuối).

Gợi ý: Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đôi chiếu lại với văn bẳn, tự chấm điểm.

 Câu 2: Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Gợi ý: Em chọn các tiếng sau:

a/ “Ở lục địa… sa mạc… xen kẽ”

b/ “Đáy biển… thung lũng…”

Thảo luận cho bài: Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính