Châu chấu

Châu chấu

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

I – CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN

Cơ thể châu chấu có 3 phần : Đầu, ngực và bụng (hình 26.1).
Khi di chuyển châu chấu có thế bò bằng cá 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

Châu chấu

Châu chấu

II – CẤU TẠO TRONG

Châu chấu có các đặc điểm khác tôm như sau :

 • Hệ riêu hoá : Có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dạ dày và nhiều ống bài tiết
  ọc chất thải đố vào ruột sau để theo phân ra ngoài (hình 26.2).
 • Hệ hô hấp : Có hệ thống ống khí xuất phát từ các lỗ thở ở hai bên thành bụng.
  Phân nhánh chằng chịt (hình 26.3) đem ôxi tới các tế bào.
 • Hệ tuần hoàn : Câu tạo rất đơn gián,
  Tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mặt lưng.
  Hệ mạch hở (hình 26.2_9).
 • Hệ thần kinh : Hệ thần kinh châu chấu ờ lạng chuồi hạch, có hạch não phát triến
  26.2 10).

 
III – DINH DƯỠNG

Nhờ cơ quan miệng khoẻ, sắc (hình 26.4) châu chấu gặm chổi và ăn lá cây. Thức ín được tẩm nước bọt rồi tập trung ở diều, được nghiền nhò ở dạ dày cơ, rồi tiêu hoá nhờ enzim do ruột tịt tiết ra.
Khi châu chấu sống, bụng chúng luôn phập phồng. Đó là động tác hô hấp, hít và thải không khí qua lỗ thở ở mặt bụng.

IV – SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN

* Châu chấu phân tính, tuyến sinh dục dạng chùm, tuyến phụ sinh dục dạng ống. Trứng đẻ dưới đất thành ổ (hình 26.5). Châu chấu non nở ra đã giống trưởng thành nhưng nhỏ, chưa đủ cánh, phải sau nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành. Đó là hình thức biến thái không hoàn toàn.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 88

Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Hướng dẫn trả lời:

– Cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng);
– Đầu có 1 đôi râu;
– Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

Câu 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Câu 3*: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng.

Thảo luận cho bài: Châu chấu