Câu 79: Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới

Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 80: Xu Thế Toàn Cầu Hóa

Câu 79. Tại sao nói cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã và đang đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2007)

Hướng dẫn làm bài

a) Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai ra đời từ những năm 40 của thế kỉ XX (từ đầu những năm 70 được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ), không chỉ là cuộc cách mạng kĩ thuật đơn thuần như ở thế kỷ XVIII mà nó kết hợp chặt chẽ giữa cách mạng khoa học và cách mạng kĩ thuật. Cuộc cách mạng này phát triển với một tốc độ nhanh chóng, quy mô rộng lớn và thu được những thành tựu kì diệu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, đã và đang đưa loài người bước sang một nền văn minh mới hay còn gọi là “văn minh hậu công nghiệp”, “văn minh truyền tin”, “văn minh trí tuệ”.

Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới

Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới

b) Cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ đã và đang đưa loài người chuyển sang nền văn minh mới vì :

– Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã và đang mang lại cho con người một lực lượng sản xuất to lớn : Nhờ những thành tựu vượt bậc của các ngành khoa học cơ bản, xuất hiện các ngành khoa học mới, sáng tạo ra những công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, những phương tiện mới… phục vụ cho cuộc sống con người.

– Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã và đang mang đến cho con người khả năng có thể phát triển hơn nữa sự sáng tạo trong lao động, tạo ra cho con người những năng lực mới : không chỉ giúp con người nối dài các giác quan, tăng thêm sức mạnh cơ bắp mà còn thay thế những thao tác trí tuệ, mở ra một khả năng vô tận trong tìm hiểu và khám phá thế giới.

– Những thành tựu do cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tạo ra đã không ngừng nâng cao mức sống của nhân loại, tạo điều kiện cho con người tiến lên làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.

Thảo luận cho bài: Câu 79: Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới