Câu 78: Cách Mạng Khoa Học Lần Thứ 2

Cách Mạng Khoa Học Lần Thứ 2

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 79: Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Đưa Con Người Sang Nền Văn Minh Mới

Câu 78. Theo anh/chị, cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã tạo ra những thời cơ và thách thức cho nhân loại nói chung, cho các nước đang phát triển nói riêng như thế nào ? Thái độ của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay.

Hướng dẫn làm bài

– Thời cơ : Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã và đạng tạo ra những điều kiện, những cơ hội chO các quốc gia, dân tộc trên thế giới :

+  Đã làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất; tạo ra lực lượng sản xuất nhiều hơn, đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước đây; sản xuất khối lượng hàng hóa đồ sộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.

+ Con người được giải phóng khỏi lao động nặng nhọc và nguy hiểm để đi sâu vào nghiên cứu khoa học, tìm tòi các phát minh nhờ đó sẽ có thêm nhiều phát minh phục vụ sản xuất.

+ Đưa loài người bước sang nền văn minh sau thời kì công nghiệp hóa, lấy vi tính, điện tử, thông tin và khoa sinh hóa làm cơ sở…

+ Dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa… Các nước vừa đấu tranh, vừa hợp tác với nhau trong cùng tồn tại và hoà bình…

– Thách thức :

+  Sự thách thức gắn liền với thời cơ. Trong bối cảnh hiện nay, đặt ra cho các dân tộc phải có khả năng tiếp thu, ứng dụng sáng tạo những thành tựu khoa học – kĩ thuật, nếu không có khả năng sẽ bị tụt hậu, lệ thuộc vàO các nước phát triển và xuất hiện các loại hình bóc lột mới.

Cách Mạng Khoa Học Lần Thứ 2

Cách Mạng Khoa Học Lần Thứ 2

+ Hứng chịu hậu quả của các nước phát triển, đó là những dây chuyền sản xuất cũ, kĩ thuật lạc hậu, công nghệ lạc hậu, chất độc hại.

+ Tình trạng chảy máu “Chất xám” (không những ở ngoài nước mà cả trong nước)

+ Con người khai thác thiên nhiên một cách “tàn nhẫn” và xuất hiện vũ khí hủy diệt, nạn ô nhiểm môi sinh, bệnh tật… ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống con người.

– Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao những hiểu biết về khoa học kĩ thuật hiện đại, hoà mình vào với xu thế phát triển của thời đại mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc…; để đưa trình độ khoa học – kĩ thuật của Việt Nam vươn lên đuổi kịp trình độ quốc tế.

Thảo luận cho bài: Câu 78: Cách Mạng Khoa Học Lần Thứ 2