Cảm thụ văn bản Cây bút thần

A. MỤC TIÊU:

– Giúp hs tụ cảm thụ được những chi tiết hay giàu ý nghĩa

– Học sinh kể diễn cảm câu chuyện.

B. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI:

Phân tích ý nghĩa của chi tiết cây bút thần.

+ Tại sao Mã Lương được thần cho bút.

+ Vì sao chỉ có Mã Lương mới sử dụng được bút.

+ Cây bút có vai trò gì trong chuyện.

 

Bài 2: Mã Lương sử dụng cây bút thần nhằm mục đích gì?

Qua đây em có nhận xét gì về Mã Lương?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Ý nghĩa của cây bút thần.

– Phần thưởng xứng đáng cho Mã Lương.

– Tô đậm thần ký hoà tài vẽ của Mã Lương.

– Tạo chi tiết ly kỳ hấp dẫn.

 

 

 

Bài 2:

a) Mã Lương vẽ cho mình mà sử dụng bút với 2 mục đích.

– Mã Lương dùng bút thần để giúp đỡ dân làng. Những sản phẩm Mã Lương vẽ cho dân làng không phải là của cải vật chất có sẵn để hưởng thụ mà là các phương tiện dụng cụ giúp người dân lao động, sản xuất và sinh hoạt. Mã Lương giúp học tự lao động để tạo ra của cải vật chất.

– Mã Lương dùng bút thần để trừng trị kẻ ác.

+ Không vẽ bất cứ thứ gì cho tên địa chủ và trực tiếp trừng trị hắn.

+ Vẻ ngược lại ý của vua, trừng trị vua.

b) Nhận xét Mã Lương

– Có tài vẽ

– Bản lĩnh vững vàng, lòng dũng cảm, sự thông minh, tài trí.

– Người nghệ sĩ chân chính luôn đứng về nhân dân không chịu uốn công ngòi bút để phục vụ kẻ ác, cái ác

Bài 3: ý nghĩa truyện

Bài 4: Kể chuyện

– Hoàn cảnh của Mã Lương

– Mã Lương say mê học vẽ.

– Mã Lương được cây bút thần.

– Mã Lương dùng bút thần giúp người nghèo.

– Mã Lương dùng bút thần trừng trị kẻ ác.

Thảo luận cho bài: Cảm thụ văn bản Cây bút thần