Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần II.1

PHẦN I. NỘI DUNG ÔN TẬP LẠI KIẾN THỨC NGỮ VĂN ĐÃ HỌC

II. Phần Văn học:

  1. Truyện dân gian:

– Nội dung và tư tưởng của từng kiểu loại truyện dân gian;

– Phân tích một vài truyện để minh hoạ;

– Thuộc cốt truyện và tiến tới kể sáng tạo (TLV).

  1. Văn học hiện đại:

– Nắm vững nội dung ý nghĩa của một số tác phẩm tiêu biểu;

– Biết vận dụng cảm thụ một số đoạn tác phẩm trữ tình

– Củng cố kiến thức về văn bản tự sự, miêu tả, trữ tình, nhật dụng (TLV).

III. Phần làm văn:

  1. Văn cảm nhận:

– Khái niệm thể loại.

 Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

– Cách làm bài văn cản nhận.

– Thực hành 1 số đoạn ngữ liệu tiêu biểu trong chương trình lớp 6.

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

  1. Văn tự sự:

– Đặc điểm thể loại.

– Các thao tác tiến hành làm bài

– Thực hành viết một số đề bài (TK: Các dạng bài TLV và cảm thụ lớp 6)

  1. Văn miêu tả:

– Đặc điểm thể loại.

– Các thao tác tiến hành làm bài

– Thực hành viết một số đề bài (TK: Các dạng bài TLV và cảm thụ lớp 6 + Ngữ văn 6 nâng cao)

* Chú ý: Rèn học sinh phân biệt được rõ đặc điểm và vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả để h/s linh hoạt vận dụng khi viết bài tổng hợp. Đồng thời trong năm các em sẽ vận dụng tốt trong 2 kiểu bài sẽ học là: Biểu cảm và Nghị luận (lớp 7).

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2

Thảo luận cho bài: Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.2