Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì ( Tiết 2 )

 Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì ( Tiết 2 )

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 7: Kinh Tế ( Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ )

Tiết 2. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

I. Dân cư

1. Gia tăng dân số

* Đặc điểm:

– Số dân: 296,5 triệu người (2005)² đứng thứ 3 thế giới (  số liệu mới nhất 2015 là 322,3 triệu người ).

– Dân số tăng nhanh, chủ yếu do hiện tượng nhập cư.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, tỉ lệ dân cư trong độ tuổi lao động thấp.

* Thuận lợi:

– Lực lượng lao động dồi dào, kĩ thuật cao.

– Hoa Kì không chi phí đào tạo ban đầu.

* Khó khăn:

– Làm tăng chi phí phúc lợi xã hội.

– Nguy cơ thiếu lao động bổ sung.

2. Thành phần dân cư

– Thành phần dân cư đa dạng, phức tạp: người gốc Âu 83%, Phi >10%, Á và Mĩ La Tinh 6%, dân bản địa 1%.

– Thuận lợi: Tạo nên nền văn hóa phong phú thuận lợi cho phát triển du lịch, tính năng động của dân cư.

– Khó khăn: Việc quản lí xã hội gặp nhiều khó khăn.

3. Phân bố dân cư

– Dân cư phân bố không đều:

+ Tập trung ven bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Đông Bắc.

+ Vùng núi phía Tây, vùng Trung tâm dân cư thưa thớt.

+ Dân cư chủ yếu tập trung ở các thành phố (79% – 2004), phần lớn thành phố vừa và nhỏ (91,8%).

– Xu hướng thay đổi: di chuyển từ vùng Đông Bắc đến phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

– Nguyên nhân: do tác động của nhiều nhân tố, chủ yếu là khí hậu, khoáng sản; lịch sử khai thác lãnh thổ và trình độ phát triển kinh tế.

II. Một số vấn đề xã hội

1. Sự đa dạng về văn hóa

– Nhiều phong tục, tập quán khác nhau ² Văn hóa đa dạng.

– Gây khó khăn nhất định cho việc quản lí xã hội.

2. Sự chênh lệch về thu nhập

– Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng.

– Sự phân hòa giàu nghèo sâu sắc ² Mất an ninh xã hội.


TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Ý nào sau đây không đúng:

a. Dân cư đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức lớn.

b. Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn lao động lớn.

c. Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn vốn lớn.

d. Dân nhập cư đa số là người châu phi.

2. Ý nào không phải là biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì:

a. Tuổi thọ trung bình cao.

b. Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp.

c. Nhóm trên 65 tuổi cao.

d. Tỷ lệ dân nhập cư cao.


THAM KHẢO

Tên tiếng Anh đầy đủ của nước Mỹ “The United States of America” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1776, lúc này chỉ mới có 13 bang đầu tiên. Ngày nay Hoa Kỳ gồm 50 bang, quận Columbia trực thuộc liên bang và một số lãnh thổ ở hải ngoại. Cách viết tắt thông thường của United States of America gồm có United States, U.S., và U.S.A

Tên tiếng Việt là “Mỹ” và “Hoa Kỳ” ( hoặc Hợp chủng quốc Hoa kỳ ) đều bắt nguồn từ tên gọi của nước Mỹ trong tiếng Trung Quốc.

Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Địa danh này được vinh dự mang tên vị Tổng thống đầu tiên George Washington của Hợp chúng quốc, kết hợp với tên của người khám phá ra châu Mỹ Christopher Columbus thành tên chính thức Washington District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C

Thảo luận cho bài: Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì ( Tiết 2 )