Bài 11- Tiết 3: Kinh Tế Nhật Bản ( tiếp theo)

Bài 11- Tiết 3: Kinh Tế Nhật Bản ( tiếp theo)

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 31: Vấn Đề Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

 • Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố một  số ngành kinh tế dịch vụ và nông nghiệp của Nhật Bản.
 • Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại các vùng kinh tế.
 • Biết và ghi nhớ một số địa danh.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện cho HS kĩ năng đọc bản đồ kinh tế (các trung tâm công nghiệp, phân bố sản xuất nông nghiệp).
 • Kĩ năng khai thác và xử lí số liệu, BKT, biểu đồ để rút ra kiến thức.

II. Các ngành kinh tế ( tiếp theo tiết 2 )

2. Dịch vụ

 • Thương mại: đứng thứ 4 thế giới
  • Xuất khẩu trở thành động lực của sự tăng trưởng kinh tế Nhật, chiếm 68% giá trị GDP (2004).
  • Tình hình phát triển: chiếm 9,4% kim ngạch XK thế giới, thị trường rộng lớn…
 • Đứng đầu thế giới về vốn đầu tư trực tiếp FDI và vốn viện trợ ODA.
 • Tài chính ngân hàng: đứng đầu thế giới.
 • Giao thông vận tải: đứng thứ 3 thế giới về vận tải biển.

3. Nông nghiệp

– Điều kiện phát triển:

 • Tự nhiên: đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, thiếu đất canh tác, có xu hướng thu hẹp, chịu nhiều thiên tai…
 • Kinh tế – xã hội: CN phát triển mạnh ® thực hiện hiện đại hoá trong sản xuất, lao động và trình độ khoa học kĩ thuật.

– Tình hình phát triển:

 • Cơ cấu: đa dạng (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản) ® sản phẩm phong phú.
 • Nền nông nghiệp hiện đại, thâm canh năng suất cao, hướng vào xuất khẩu.

– Vai trò của nông nghiệp: thứ yếu.

III. Các vùng kinh tế

 • Bốn vùng kinh tế ứng với 4 đảo lớn.
 • Vùng phát triển nhất là: đảo Hunsu.

LUYỆN TẬP

A. Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp là:

 • a. Thiếu lương thực.
 • b. Diện tích đất nông nghiệp ít.
 • c. Công nghiệp phát triển.
 • d. muốn tăng năng suất.

2. Hai ngành có ý nghĩa to lớn trong khu vực dịch vụ của Nhật Bản là:

 • a. Thương mại và du lịch.
 • b. Thương mại và tài chính.
 • c. Du lịch và tài chính.
 • d. Tài chính và giao thông.

B. Tự luận:

 1. Nêu một số đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản?
 2. Tại sao nói xuất khẩu là động lực tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản?

Thảo luận cho bài: Bài 11- Tiết 3: Kinh Tế Nhật Bản ( tiếp theo)