Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  58 SGK Sinh học lớp 12

******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Hướng dẫn giải

Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Hướng dẫn giải

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

Hướng dẫn giải

Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đổng tiền” thực ra là không hoàn toàn chính xác. Mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng “má lúm đồng tiền” dưới dạng trình tự các nuclêôtit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử rằng công ti giống đã cung cấp hạt giống thứ thiệt đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên.

Hướng dẫn giải

Mỗi giống cây trồng đều đòi hỏi một loạt các điều kiện môi trường thích hợp. Việc giống ngô lai không cho thu hoạch hoặc năng suất quá thấp so với yêu cẩu có thể là do chúng được gieo trồng trong điều kiện thời tiết không thích hợp.

 

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

Thảo luận cho bài: Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen