Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Kể về gia đình em với một người bạn em mới quen

Mĩ Tho, ngày 25 tháng 3 năm 2005
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mĩ Tho – Ban chỉ huy Liên đội.
Em tên là: Lê Thị Hồng Thắm
Sinh ngày: 27 tháng 3 năm 2005
Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.
Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Là một sao nhi đồng siêng năng, chăm chỉ, lễ phép và học giỏi, đối chiếu với Điều lệ Đội mà em đã được học, em thấy mình xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đội. Vì vậy, em viết, đơn này gửi đến Ban Phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội xét, kết nạp em vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Được vào Đội em xin hứa:
–    Ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
–    Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đội.
–    Quyết tâm phấn đấu để xứng đáng là một đội viên tốt.
Người làm đơn
Thắm
Lê Thị Hồng Thắm

Thảo luận cho bài: Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh