Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Trình bày hiểu biết của em về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách
Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách
Kính gửi: Thự viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Em tên là: Hoàng Mai Hương
Sinh ngày 12 – 10 – 1997    Nữ
Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi, Thị xã Bến Tre.
Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 – 2006.
Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn (Kí tên)

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày …tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Văn Tùng

Học sinh lớp: 7B – Trường THCS Tam Hiệp

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Để phuc vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường THCS Tam Hiệp cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thảnh cảm ơn!

 

Học sinh

Tùng

Nguyễn Văn Tùng

 

Thảo luận cho bài: Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách