Tính chất của oxi – Dạng 2 . Dạng toán tạp chất

Tính chất của oxi – Dạng 2

Dạng toán tạp chất là một dạng toán phổ biến trong hóa học. Dạng toán về tạp chất có sử dụng kiến thức về tính chất của oxi giúp học sinh củng cố kiến thức lý thuyết đồng thời rèn luyện kĩ năng tư duy và tính toán hóa học.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Sự oxi hóa – Dạng 1 – viết PTHH và phân loại phản ứng

Tính chất của oxi - Dạng 2

Tính chất của oxi – Dạng 2

Tìm hiểu thêm

Bài viết giúp rèn luyện kĩ năng viết PTHH và cân bằng hóa học cũng, củng cố đầy đủ lý thuyết và sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp cũng như tính chất của oxi!

PP GIẢI BÀI TẬP BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP – ỨNG DỤNG CỦA OXI

Dạng 1: Viết PTHH, phân loại phản ứng hóa hợp

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Hãy viết PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại sau. (Biết trong hợp chất S có hóa trị II).

a) Nhôm

b) Sắt

c) Chì

d) Natri.

Thảo luận cho bài: Tính chất của oxi – Dạng 2 . Dạng toán tạp chất