Topic 58: Describe your last holiday

Topic 58: Describe your last holiday Topic 59: Journalism as a career During my last school holidays. I spent a few days at my cousin’s house at Morib, a well-known sea resort. I shall never forget that visit. On the day...

Topic 33: The advantages and disadvantages of the cinema

Topic 33: The advantages and disadvantages of the cinema Topic 34: The importance of examinations Cinemas are a common sight nowadays. They are found in every town. The existence of so many cinemas reflects their popularity. They have indeed become...

Phân biệt cách dùng Say, Tell, Talk và Speak

Phân biệt cách dùng Say, Tell, Talk và Speak Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ có cùng nghĩa với nhau mà không thể dùng thay thế cho nhau được và việc phân biệt được những từ này cũng...

Cách sử dụng “Enough” trong tiếng Anh

Cách sử dụng “Enough” trong tiếng Anh Phân biệt cách dùng Say, Tell, Talk và Speak Enough nghĩa tiếng Việt có nghĩa là “đủ”. Tuy rất ngắn gọn và không bao hàm nhiều nghĩa nhưng Enough lại được bắt gặp khá thường xuyên...

Phân biệt “Shop” và “Store”

Phân biệt “Shop” và “Store” 1 số chú ý về chức năng giao tiếp trong đề thi đại học Bạn có biết “Shop” và “Store” khác nhau như thế nào không ? , bài viết này sẽ giúp các...

Phân biệt No, Not, None

Phân biệt No, Not, None Phân biệt “Shop” và “Store” Cách dùng No, None, Not Nếu xét về nghĩa thì cả NO – NOT – NONE đều có nghĩa “không”, nhưng việc sử dụng chúng trong văn phạm lại...

Phân biệt “Too” và “So” , ” Either” và “Neither”

Phân biệt “Too” và “So” – ” Either” và “Neither” Phân biệt No, Not, None  Tiếp tục những bài viết về những kiến thức cơ bản trong tiếng anh, bài này nội dung về Too/so, Either/neither mục đích chính...

Bài 29: Bị động cách (Passive voice)

   Bài 29: Bị động cách (Passive voice) Bài 30(hết): Giới từ và các cấu trúc câu trong tiếng anh Từ trước giờ ta chỉ mới học cách nói chủ động. Điều này cũng dễ hiểu bởi cách nói...