Phân biệt “Shop” và “Store”

Phân biệt “Shop” và “Store”

1 số chú ý về chức năng giao tiếp trong đề thi đại học

Bạn có biết “Shop” và “Store” khác nhau như thế nào không ? , bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu về sự khác biệt giữa chúng.

Thoạt tiên nhìn vào hai từ không có gì là xa lạ này, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng chúng có đều mang nghĩa giống nhau là “cửa hàng” trong tiếng Việt và có thể được dùng thay thế cho nhau trong câu. Tuy nhiên, mặc dù mang nghĩa giống nhau là vậy nhưng“shop” và “store” lại được dùng trong các trường hợp khác nhau và không phải lúc nào chúng cũng thay thế được cho nhau.
Gốc chữ shop từ tiếng Anh có nghĩa là cửa tiệm nhỏ trong đó vật dụng được chế tạo (made or shaped), còn store là cửa tiệm trong đó chứa vật dụng.
Phân biệt “Shop” và “Store”

Phân biệt “Shop” và “Store”

1. Shop:
– Ở bên Anh, người ta ưa dùng shop hơn store, nhất là cửa tiệm bán đồ sang như exclusive shop.
-Khi sang tiếng Mỹ, người ta cũng dùng shop như
shoe repair shop (tiệm sửa giầy),
cabinet shop (tiệm đóng tủ bằng gỗ);
barber shop (tiệm hớt tóc).
Bên Mỹ, a shopman là một công nhân làm trong một xưởng máy workshop; còn bên Anh, a shopman là người bán hàng sau quầy.
– Trong tiếng Mỹ, a closed shop chỉ một hãng mà muốn vào làm thì phải gia-nhập nghiệp đoàn lao công trong hãng (union), hay chủ nhân phải liên-lạc với nghiệp đoàn để mướn công nhân.
Còn an open shop là một công ty hay hãng không có nghiệp đoàn lao công – nhân viên có thể ở trong union hay không vẫn có thể kiếm việc trong hãng. (Shop steward =đại diện nghiệp đoàn công nhân sở tại.)
2. Store:
– Trong tiếng Mỹ, store là cửa tiệm mà trong tiếng Anh gọi là shop.
– Tiếng Anh dành chữ store để chỉ nhà chứa đồ như storehouse (hay warehouse), tiếng Mỹ dùng store như tiệm thuốc tây (drugstore, ngày xưa bán đồ tạp hoá và ice-cream chứ không phải chỉ bán thuốc tây mà thôi); store clothes=quần áo may sẵn, mua ở tiệm, thay vì may ở nhà.
Việc phân biệt và nắm chắc các từ vựng là yêu cầu cơ bản trong việc ôn luyện và làm bài thi đại học môn Tiếng Anh. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ cách dùng của các từ gần giống nhau để có thể làm bài thi cho thật tốt.

Thảo luận cho bài: Phân biệt “Shop” và “Store”