Phân biệt No, Not, None

Phân biệt No, Not, None

Phân biệt “Shop” và “Store”

Cách dùng No, None, Not

Nếu xét về nghĩa thì cả NO – NOT – NONE đều có nghĩa “không”, nhưng việc sử dụng chúng trong văn phạm lại vô cùng khác nhau.

Vì vậy, cùng tìm ra những nét cơ bản và dấu hiệu đơn giản để xem xem ở đâu thì có thể dùng được No, ở đâu thì dùng được Not hay ở đâu thì dùng được None nhé.

Phân biệt No, Not, None

Phân biệt No, Not, None

* NO
– Hầu hết được dụng như một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó.
Examples:
I have no choice.
He has no mercy.
She has no books.
– Dùng được với Single – Plural Countable Noun và Uncountable Noun
Examples: No tree.
– Trả lời câu hỏi “yes – no”.
Examples:
Is she there? No, she isn’t.
Am I right? No, you’re not.
* NOT
– Thường đi sau 1 động từ TO BE
Examples: I am not going to meet him today.
Switch off wherever a computer is not used.
* NONE:
– Thường được dùng như một đại từ.
Examples:
None of the pens is mine
None of us will go to that cave.
– Dùng được với Plural Countable Noun và Uncountable Noun.
Examples:
None of the trees
None of the grass
– Động từ đi sau chia theo số ít hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều thì INFORMAL, thông thường người ta hay chia theo số ít.
Examples:
None of the bags is hers.
None of those chairs is going to be repaired.
* Ngoài ra, trong đối thoại thường ngày bạn sẽ nghe thấy những câu sau đây, đều mang nghĩ là “không” cả:
– Are you in good mood? – Nope. (“Nope” được xem như một slang, chỉ dùng trong văn nói thôi. Ở câu ví dụ này “Nope” = “No, I’m not”. Đối với “Yes” cũng thế => “Yep”Wink
– Do you feel bad about this? – Nope, not at all.
– Come on, this dance is fun. – Not a chance. ( = There is no chance that I will try this dance.)
Chúc các bạn nhớ kỹ để nâng cao kiến thức cho các kỳ thi như luyện thi đại học tiếng anh hay luyện thi thpt quốc gia. Chúc các bạn học tốt nhé.

Thảo luận cho bài: Phân biệt No, Not, None