Soạn bài thề nguyền

Soạn bài thề nguyền (Trích truyện Kiều – Nguyễn Du) A. Kiến thức cơ bản 1. Vị trí đoạn trích: Một hôm, cả nhà Kiều sang chơi bên ngoại, Kiều đã tìm gặp Kim Trọng. Chiều tà nàng trở...

Thề nguyền ( Truyện Kiều – Nguyễn Du )

Thề nguyền của Nguyễn Du Qua đoạn trích, Nguyễn Du đã dựng nên khung cảnh lãng mạn và đề cao tính cách của Thúy Kiều trong đêm thề nguyền kết tóc xe tơ cùng Kim Trọng, bằng văn miêu...

Phân tích bài thơ Thề nguyền của Nguyễn Du

   Thề nguyền của Nguyễn Du Trong cuộc đời này, liệu có mấy người dám khẳng định: ta sống không cần tình? Đại thì hào Nga M.Gocki từng quả quyết rằng: Tình yêu – đó là thơ ca cuộc...