Hướng dẫn soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài tác giả Nguyễn Đình Chiểu I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Việt Nam. Điều đáng trân trọng và làm nên giá trị đặc sắc cho tác...

Hướng dẫn soạn bài: văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu I. KIẾN THỨC  CƠ BẢN 1. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh...

Hướng dẫn soạn bài: chạy giặc

Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng đã gặp sự kháng cự của quân triều...

Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu Soạn bài luyện tập thao tác lập luận phân tích I. Tác phẩm Bài thơ Chạy giặc được viết vào khoảng năm 1959 khi thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định,...

Soạn bài lẽ ghét thương ( mẫu 2 )

Soạn bài lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu (Trích Truyện Lục Vân Tiên) Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những điều ông Quán ghét 10 câu thơ trong...