Sự khôn ngoan là gì chính là sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi

Sự khôn ngoan là gì chính là sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi

Nghị luận câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Đề bài: Một nhà thơ Hi Lạp đã nói như sau về sự khôn ngoan:

Sự khôn ngoan là gì,
Chính là sự cố gắng của con người Vượt lên sơ hãi
Vượt lên hận thù Sống tự do
Thở hít khí trời và biết chờ đợi
Dành trọn tình yêu cho những gì tốt đẹp.

1. Tìm hiểu đề

Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ trước một quan niệm về sự khôn ngoan – một phẩm chất rất cần thiết để con người có thể vừng vàng trong cuộc

sông. Để có thể đưa ra được những suy nghĩ, ý kiến cüa mình, học sinh trước hết cần tìm hiếu và xác định chính xác nội dung quan niệm được thể hiện trong đoạn thơ. Khi đọc đoạn thơ, học sinh cần chú ý cắt nghĩa các cụm từ “sự khôn ngoan”, “sự cố gắng của con người/ vượt lên sợ hãi/ vượt lên hận thù”, “sống tự do”, “thơ hít khí trời và biết chờ đợi”, “dành trọn tình yêu cho những gì tốt dẹp”. Trong đó, cụm từ “sự khôn ngoan” chứa đựng chủ đề của toàn bộ quan niệm còn các cụm từ khác dưa ra những khía cạnh biểu hiện của sự khôn ngoan. Trên cơ sở xác định rõ ý nghĩa của các cụm từ này, ta sẽ tìm ra những biểu hiện của sự khôn ngoan theo quan niệm của nhà thơ Hi Lạp. Phần lí giải nên chú ý trả lời câu hỏi: Vì sao những biểu hiện đó lại là sự khôn ngoan? Từ chỗ cắt nghĩa, lí giải thấu đáo vấn đề và các khía cạnh biểu hiện của nó, học sinh cần đề xuất ý kiến bàn về giá trị của quan niệm và cách để trở nên khôn ngoan theo những tiêu chuẩn mà nhà thơ Hi Lạp đã dưa ra.

Sự khôn ngoan là gì chính là sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi

Sự khôn ngoan là gì chính là sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi

2. Dàn ý sơ lược Mở bài:

 • Giới thiệu vấn đề.
 • Trích dẫn ý kiến.

Thân bài:

1. Cắt nghĩa quan niệm:

– Cắt nghĩa từ ngừ: “khôn ngoan”, “sự cố gắng của con người/ vượt lên sợ hãi/ “vượt lên hận thù”, “sống tự do”, “thở hít khí trời và biết chờ đợi”, “dành trọn tình yêu cho nhừng gì tốt đẹp”.

– Khái quát ý nghĩa của quan niệm: Người khôn ngoan cần có bản lĩnh và lòng khoan dung, cần biết sống bình thản và tránh mọi sự ràng buộc, cản trở, cần có niềm tin và tình yêu đối với những gì tốt đẹp trong cuộc sống.

2. Lí giải vấn đề:

 • Vai trò của bản lĩnh và lòng khoan dung.
 • Vai trò của thái độ sống bình thản và ý thức sống tránh mọi ràng buộc, cản trở.
 • Vai trò của niềm tin và tình yêu đôi với những gì tốt đẹp.

3. Đánh giá, đề xuất ý kiến:

 • Đánh giá ý nghĩa cua quan niệm.
 • Đề xuất ý kiến.

Kết bài:

 • Khái quát vấn đề.
 • Bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân.

Lập dàn ý chi tiết

Mở bài:

 • Người khôn và sự khôn ngoan luôn để lại cảm giác ngưỡng mộ, quý mến và nể trọng ở nhừng nơi nó xuất hiện. Song đế nhận diện và sở hữu nó lại không phải là chuyện dễ vì có rất nhiều những người, những thứ na ná với nó song lại hoàn toàn khác nó: khôn vặt, khôn ranh, khôn lỏi, thậm chí là lọc lõi, sành sỏi…
 • Quan niệm của một nhà thơ Hi Lạp về sự khôn ngoan: “Sự khôn ngoan là gì… Dành trọn tình yêu cho những gì tốt đẹp”.

Thân bài:

1. Cắt nghĩa quan niệm:

 • Cắt nghĩa từ ngữ:
  • “Khôn ngoan”: khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có, cũng là tránh cho mình những điều không hay.
  • “Sự cố gắng của con người/ Vượt lên sợ hãi/ Vượt lên hận thù”: ý thức và hành động để hình thành và khẳng định bản lĩnh, thể hiện lòng khoan dung.
  • “Sông tự do/ Thở hít khí trời và biết chờ đợi”: tạo cho mình thái độ bình thản trước cuộc sông bằng tư cách tự do đế tránh mọi áp lực, ràng buộc, cản trở, đồng thời cũng luôn sẵn lòng và kiên định niềm tin vào cuộc sống.
  • “Dành trọn tình yêu cho những gì tốt đẹp”: tình yêu và niềm tin lành mạnh vào cuộc sổng, vào tương lai và những giá trị của cuộc sống, do cuộc sống đem lại.
 • Khái quát ý nghĩa của quan niệm: Người khôn ngoan là người có bản lĩnh và lòng khoan dung, biết sống bình thản và tránh mọi ràng buộc, cản trở, đế tự giảm áp lực cho mình, có niềm tin và tình yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

2. Lí giải vấn đề:

 • Vai trò của bản lĩnh và lòng khoan dung:
  • Vai trò của bản lĩnh: giúp con người đứng vững trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, sống chủ động và tích cực đế tự khẳng định mình.
  • Vai trò của lòng khoan dung: tạo sự cân bằng tâm lí cho chính mình, xây dựng quan hệ tốt đẹp với người khác và làm nên vẻ đẹp nhân cách khiến con người trở nên đáng trọng hơn.
 • Vai trò của thái độ sống bình thản và ý thức sống tránh mọi ràng buộc, cản trở, áp lực:
  • Thái độ sống bình thản là cách đế giữ thăng bằng trước mọi tác động của đời sống, kể cả những sự việc, biến cố tồi tệ nhất. Đó là cách sống giúp con người kiểm soát tốt mọi hành vi và làm chủ tình thế để xử lí mọi việc theo chiều hướng tích cực, có lợi nhất.
  • Vai trò của ý thức tự do: sự tự do là điều kiện để phát triển tối đa nội lực của bản thân con người, cũng là điều kiện đế con người tìm kiếm hạnh phúc.
 • Vai trò của niềm tin và tình yêu đối với những gì tốt đẹp:
  • Vai trò của niềm tin: là cơ sở của sức mạnh, điểm tựa của bản lĩnh và là yếu tố tâm lí quan trọng để con người được là chính mình.
  • Vai trò của tình yêu: giúp con người được sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn bởi chính những điều tô’t đẹp mà nó hướng tới và mang lại.

3. Đánh giá, đề xuất ý kiến:

– Đánh giá ý nghĩa của quan niệm:

4- Là cách nhìn đúng đắn về sự khôn ngoan: trong cuộc sống, khi con người vừa có bản lĩnh và lòng khoan dung, vừa có thái độ sống bình thản và ý thức tự do, vừa có niềm tin và tình yêu vào những điều tốt đẹp mới có thể suy xét thấu đáo và xử sự một cách hợp lí, đem lại lợi ích, tránh điều không hay.

 • Là một gợi ý, cũng là một sự hướng dẫn rất cụ thể, thiết thực về cách sống đề trở thành người khôn ngoan.
 • Đề xuất ý kiến:
  • Đế trở thành người khôn ngoan, trước hết cần bồi dường nội lực của bản thân bằng việc học hỏi, quan sát và rút kinh nghiệm trong cách xử sự, ứng phó trước mọi tình huống của đời sống một cách tích cực và đạt kết quả tốt đẹp.
  • Để giữ được sự khôn ngoan, cần có học thức và văn hoá. Chỉ có trình độ kiến thức và trình độ sống mới giúp ta luôn sáng suốt trong xử sự, ứng phó trước mọi tình huống của đời sống, sông một cách tích cực và đạt kết quả tốt đẹp.

Kết bài:

 • Sự khôn ngoan giúp con người sông vững vàng, mạnh mẽ và cũng sẽ giúp con người có được hạnh phúc và sự tự do, có được tình cảm và quan hệ tốt đẹp với mọi người.
 • Trở thành người khôn ngoan không phải là điều dễ dàng nên trước hết hãy sống chân thành và nhiệt huyết để không lãng phí sự sống, lãng phí những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Đó chính là bước khởi đầu quan trọng để trở thành người khôn ngoan.

Thảo luận cho bài: Sự khôn ngoan là gì chính là sự cố gắng của con người vượt lên sợ hãi