Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)

Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)

Tôi thấy mình đã khôn lớn (bài hay)

Học tốt ngữ văn lớp 8 xin chia sẽ các bạn bộ bài soạn văn lớp 8 đầy đủ và chi tiết cho cả năm. Bạn chỉ cần nhấp vào tiêu đề để vào bài soạn chi tiết, chúc các bạn học giỏi.

Hãy cảm ơn nếu cảm thấy bổ ích nhé các bạn

Tuần 1:

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh

Soạn bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Soạn bài tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tuần 2:

Soạn bài trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

Soạn bài trường từ vựng

Soạn bài bố cục của văn bản

Tuần 3:

Soạn bài tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)

Soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Tuần 4:

Soạn bài lão hạc của Nam Cao

Soạn bài từ tượng hình, từ tượng thanh

Soạn bài liên kết các đoạn văn trong văn bản

Tuần 5:

Soạn bài từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 6:

Soạn bài cô bé bán diêm (trích)

Soạn bài trợ từ, thán từ

Soạn bài miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Tuần 7:

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê)

Soạn bài tình thái từ

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 8:

Soạn bài chiếc lá cuối cùng (trích)

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Soạn bài lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 9:

Soạn bài hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

Soạn bài nói quá

Tuần 10:

Soạn bài ôn tập truyện kí Việt Nam

Soạn bài thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Soạn bài nói giảm nói tránh

Soạn bài luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 11:

Soạn bài câu ghép

Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Tuần 12:

Soạn bài ôn dịch, thuốc lá

Soạn bài câu ghép tiếp theo

Soạn bài phương pháp thuyết minh

Tuần 13:

Soạn bài bài toán dân số

Soạn bài dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

– Soạn bài đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Tuần 14:

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Văn)

Soạn bài dấu ngoặc kép

– Soạn bài luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Tuần 15:

Soạn bài vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Soạn bài đập đá ở Côn Lôn

Soạn bài ôn luyện về dấu câu

– Soạn bài thuyết minh về một thể loại văn học

Tuần 16:

Soạn bài muốn làm thằng Cuội

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

– Soạn bài trả bài tập làm văn số 3

Tuần 17:

Soạn bài hai chữ nước nhà (trích)

Soạn bài hoạt động ngữ văn: làm thơ bảy chữ

Tuần 18:

Soạn bài nhớ rừng của Thế Lữ

Soạn bài ông đồ

Soạn bài câu nghi vấn

Soạn bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Tuần 19:

Soạn bài quê hương của Tế Hanh

Soạn bài khi con tu hú của Tố Hữu

Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo

Soạn bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Tuần 20 :

Soạn bài tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

Soạn bài câu cầu khiến

– Soạn bài thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Soạn bài ôn tập về văn bản thuyết minh

Tuần 21 :

Soạn bài ngắm trăng (vọng nguyệt)

Soạn bài đi đường (tẩu lộ)

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu trần thuật

Tuần 22:

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu)

Soạn bài câu phủ định

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Tuần 23:

Soạn bài hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)

Soạn bài hành động nói

Tuần 24:

Soạn bài nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài ôn tập về luận điểm

Tuần 25:

Soạn bài bàn luận về phép học (luận học pháp)

Soạn bài viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn bài luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Tuần 26:

Soạn bài thuế máu (Trích bản án chế độ thực dân Pháp)

Soạn bài hội thoại

– Soạn bài tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Tuần 27:

Soạn bài đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)

Soạn bài hội thoại tiếp theo

– Soạn bài luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)

Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)

Tuần 28:

– Soạn bài kiểm tra văn

Soạn bài lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Tuần 29:

Soạn bài ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)

Soạn bài luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu

– Soạn bài luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Tuần 30:

– Soạn bài chương trình địa phương (Phần Văn)

Soạn bài chữa lỗi diễn đạt (lỗ lô-gic)

Tuần 31:

– Soạn bài tổng kết phần văn

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

– Soạn bài văn bản tường trình

– Soạn bài luyện tập làm văn bản tường trình

Tuần 32:

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt tiếp theo

– Soạn bài văn bản thông báo

Tuần 33:

– Soạn bài tổng kết phần văn tiếp theo

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Tuần 34:

– Soạn bài tổng kết phần văn tiếp theo

– Soạn bài luyện tập làm văn bản thông báo

– Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

Thảo luận cho bài: Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)