Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em

Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em

Trẻ em là tương lai của Tô quốc. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, những câu khẩu hiệu ấy trở nên thân thiết với mọi người. Trong điều kiện được xã hội quan tâm săn sóc, mỗi thiếu niên nhi đồng trên mọi miền đất nước ta phải phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Mời các em học sinh tham khảo thêm:

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

I. GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
– Vị trí đoạn trích: Văn bản được trích từ bản Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp ngày 30/09/1990 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc.

– Thể loại: Văn bản Nhật dụng – Nghị luận chính trị –xã hội
– Bố cục: 4 phần:
+ Phần 1 (mục 1,2): mục đích, lí do của hội nghị..
+ Phần 2 (mục 3-7): sự thách thức.
+ Phần 3 (mục 8,9): những cơ hôi.
+ Phần 4 (mục 10 – 17): Nhiệm vụ…
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:
1. Mở đầu (mục 1 – 2):

– Mục đích, nhiệm vụ của hội nghị cấp cao.
– Đặc điểm tâm sinh lí và quyền sống của trẻ em.
2. Sự thách thức (Mục 3 – 7):
– Trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, chủ nghĩa khủng bố, phân biệt chùng tộc, bóc lột, lãng quyên. . . . .
– Nạn nhân của đói nghèo, vô gia cư, mù chữ. . . ..
– Chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật.
Lập luận tổng – phân – hợp, kết hợp lí lẽ, dẫn chứng, liệt kê, số liệu cụ thể.
=> Rơi vào hiểm hoạ cực khổ về nhiều mặt. Đó là sự thách thức của chính phủ và các tổ chức quốc tế.
3. Những cơ hội:
– Đã có công ước về quyền về trẻ em.
– Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.
– Phong trào giải trừ quân bị tạo điều kiện một số tài nguyên chuyển sang phục vụ mục tiêu phúc lợi xã hội.
Giải thích, kết hợp chứng minh.
=> Những cơ hội thuận lợi, khả quan, đảm bảo cho công ước được thực hiện.

Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em

Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em

4. Những nhiệm vụ:
– Tính chất toàn diện, cụ thể của các nhiệm vụ được nêu ra:
– Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em.
– Quan tâm chăm sóc nhiều hơn và hỗ trợ mạnh mẽ hơn đến trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.
– Tăng cường vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ, các em gái được đối sử bình đẳng như các em trai.
– Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở và không để một em nào mù chữ.
– Bảo đảm cho các bà mẹ được an toàn khi mang thai và sinh đẻ, kế hoạch hoá gia đình để tạo điều kiện cho trẻ em khôn lớn và phát triển.
– Giáo dục tính tự lập, tự do, tinh thần trách nhiệmvà tự tin của trẻ em trong nhà trường, trong sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội.
– Bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển đều đặn kinh tế ở tất cả các nước, giải quyết vấn đề nợ nước ngoài của các nước đang phát triển đang có nợ.
– Mục 17 đưa ra điều kiện để thực hiện được+ các nhiệm vụ trên là: Phải có sự nỗ lực liên tục và phối hợp với nhau trong hành động của từng nước cũng như hợp tác quốc tế Ý và lời rứt khoát, rõ ràng.
=> Những nhiệm vụ cụ thể, toàn diện, khả thi của cộng đồng quốc tế vì sự sống còn của trẻ em và tương lai của thế giới.
5. Ý nghĩa: Văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hàng động phải làm vì quyền sống , quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

6. Cách đọc: Đọc bài văn bằng giọng mạnh mẽ, hùng hồn.

Thảo luận cho bài: Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em