Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em

Soạn bài Tuyên bố thế giới về trẻ em Trẻ em là tương lai của Tô quốc. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, những câu khẩu hiệu ấy trở nên thân thiết với mọi người. Trong điều...