Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử

Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử

Soạn bài người trong bao ( mẫu 2 )

Luyện tập

1. Các trường hợp đó đều cần viêt tóm tắt tiểu sử.

2. Viết tóm tắt tiểu sử một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình ngữ văn 11. (Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu…)

Tham khảo bài tóm tắt tiểu sử nhà văn Nam Cao tại đây!

Các em dựa vào bố cục văn bản tóm tắt tiểu sử đã nêu ở trên để viết.

Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú, tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tóm tắt tiểu sử của đồng chí đó.

Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử

Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử

  • Viết bản tóm tắt tiểu sử qua các bước:
    • Giới thiệu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, lịch sử gia đình….
    • Giới thiệu mối quan hệ của đối tượng đối với mọi người.
    • Những đóng góp, thành tích của đối tượng.
    • Đánh giá chung: Năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, của đối tượng.
  • Trình bày bản tóm tắt tiểu sự trước lớp. Lớp nhận xét, góp ý. Cá nhân sửa chữa, bổ sung cho hoàn chỉnh văn bản của mình.

Thảo luận cho bài: Soạn bài luyện tập viết tóm tắt tiểu sử