Soạn bài liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Soạn bài liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Soạn bài các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú

1. a. Biện pháp liên kết câu và đoạn văn :

  • Trường học – trường học (lặp, liên kết câu)
  • Như thế thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế, liên kết đoạn văn).

b. Biện pháp liên kết câu và đoạn văn :

  • Văn nghệ – văn nghệ (lặp, liên kết câu)
  •  sự sống – Sự sống, văn nghệ – Văn nghệ (lặp, liên kết đoạn văn).

c. Biện pháp liên kết câu :

– thời gian – thời gian – thời gian, con người – con người – Con người (lặp)

d. Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối – mạnh, hiền lành – ác (trái nghĩa)

Soạn bài liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Soạn bài liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

2. Các cặp từ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

  • (Thời gian) vật lí – (thời gian) tâm lí
  • Vô hình – hữu hình
  • Giá lạnh – nóng bỏng
  • Thẳng tắp – hình tròn
  • Đều đặn – lúc nhanh lúc chậm.

3. a. Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn. 

Chữa: Không thể dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b. Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 – câu 3 – câu 2.

Câu 1 nêu chủ đề chung, câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

4. a. Từ thay thế no ở câu 2 và ở câu 3 không thích hợp.

b. Từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Thảo luận cho bài: Soạn bài liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)