Soạn bài Đi bộ ngao du

Soạn bài Đi bộ ngao du

 Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Mục lục soạn văn, soạn bài, học tốt ngữ văn lớp 8

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

– Hiểu được quan điểm đi bộ ngao du của tác giả.

– Thấy được nghệ thuật lập luận mang đậm sắc thái cá nhân của nhà văn Pháp Ru-xô.

B.  TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

– Mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ  theo quan điểm của tác giả.

– Cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn.

– Lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.

2. Kỹ năng:

– Đọc – hiểu văn bản nghị luận nước ngoài.

– Tìm hiểu, phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.

C.TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả: ( 1712 – 1778).

– Là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội của Pháp ( Thế kỉ 18 ).

2. Tác phẩm.

– Trích trong quyển V ( quyển cuối trong tác phẩm: Ê – min hay Về giáo dục – Viết năm 1762).

3. Kiểu văn bản: Nghị luận.

4. Bố cục: gồm 3 phần ( 3 luận điểm):

– “Từ đầu …bàn chân nghỉ ngơi”: Đi bộ ngao du là hoàn toàn được tự do, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai.

– “ Tiếp theo…không thể làm tốt hơn”: Đi bộ ngao du – trau dồi vốn tri thức.

– Còn lại: Đi bộ ngao du rèn luyện sức khoẻ và tinh thần của con người.

5. Tìm hiểu đoạn trích: 

a. Đi bộ ngao du được tự do thưởng ngoạn:

Soạn bài Đi bộ ngao du

Soạn bài Đi bộ ngao du

– Muốn đi, muốn dừng, nhiều ít tuỳ ý.

( quan sát mọi nơi, tham quan mỏ đá, quay phải quay trái, men theo dòng sông, vào hang động……..)

– Không phụ thuộc vào con người, phương tiện. ( phu trạm, ngựa trạm)

– Không phụ thuộc vào đường sá, lối đi.

– Thoải mái hưởng thụ tự do trên đường đi.

– Đi để giải trí, học hỏi, vận động làm việc.

=> Dẫn chứng và lí lẽ trình bày xen kẽ, tiếp nối.

=> Cách xưng hô ” tôi” , ” ta” xen kẽ -> Lí luận chung với trải nghiệm cá nhân của tác giả làm cho bài văn trở nên sinh động, giản dị, dễ hiểu.

b. Đi bộ ngao du và sự hiểu biết  cuộc sống.

* Đi bộ ngao du, bồi dưỡng nhận thức, làm giàu thêm hiểu biết:

– Đi như các nhà triết học lừng danh. ( Ta lét, Pla tông, Pitago).

– Xem xét tài nguyên phong phú trên mặt đất.

– Tìm hiểu các sản vật nông nghiệp và cách trồng trọt chúng.

– Sưu tầm các mẫu vật phong phú đa dạng của thế giới tự nhiên.

=> Cách nêu dẫn chứng dồn dập liên tiếp bằng những kiểu câu khác nhau, so sánh, biểu cảm, câu hỏi tu từ.

=>Mở mang năng lực khám phá đời sống.

– Mở rộng tầm hiểu biết, làm giàu trí tuệ,…

c. Đi bộ ngao du và rèn luyện sức khoẻ.

* Đi bộ ngao du đem lại sức khoẻ và tinh thần sảng khoái.

– Khơi gợi hứng thú.

– Sức khoẻ tăng cường.

– Tính tình được vui vẻ.

=> Chứng minh bằng cách so sánh, tính từ liên tiếp.

– ” Khi ta muốn ngao du thì cần phải đi bộ” => Kết luận ngắn gọn, giản dị.

=> Tác giả là người giản dị, quý trọng tự do và yêu quý thiên nhiên.

Thảo luận cho bài: Soạn bài Đi bộ ngao du