Soạn bài cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn bài cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn bài tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

Đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống có mấy điểm cần lưu ý:

  • Có sự việc, hiện tượng tốt cần ca ngợi, biểu dương (đề 1, đề 4).
  • Có sự việc, hiện tượng tốt cần lưu ý, phê phán, nhắc nhở (đề 2, đề 3).
  • Có đề cung cấp sẵn sự việc, hiện tượng dưới dạng một truyện kể, một mẩu tin để người làm bài sử dụng; có đề không cung cấp nội dung sẵn, mà chỉ gọi tên, người làm bài phải trình bày, mô tả sự việc hiện tượng đó.
  • Mệnh lệnh trong đời thường là: “nêu suy nghĩ của mình”, “nêu nhận xét, suy nghĩ của mình”, “nêu ý kiến”, “bày tỏ thái độ…”.
Soạn bài cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn bài cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

I. Tìm hiểu các đề bài.

II. Cách làm.

1. Tìm hiểu và tìm ý

Tìm hiểu đề ở đây không chỉ hiểu tính chất của đề và nhiệm vụ mà đề nêu ra, mà còn tìm hiểu Phạm Văn Nghĩa là ai, làm việc gì, ý nghĩa của các việc đó là ở đâu, việc Thành đoàn phát động phong trào học tập của Phạm Văn Nghĩa có ý nghĩa như thế nào.

Cụ thể là:

  • Nghĩa là người biết thương mẹ, giúp đỡ mẹ trong việc đồng áng.
  • Nghĩa là người biế kết hợp học và hành.
  • Nghĩa còn là người biết sáng tạo, làm cái tời cho mẹ kéo nước đỡ mệt.
  • Học tập Nghĩa là học yêu cha mẹ, học lao động, học cách kết hợp với hành, học sáng tạo, làm những việc nhỏ mà có ý nghĩa lớn.

2. Dàn bài.

Học sinh cụ thể hóa các mục nhỏ thành các dàn ý chi tiết theo các ý đã tìm ra ở trên.

3. Viết bài.

Chọn gốc độ riêng để viết: HS có thể lấy tư cách chung hoặc tư cách cá nhân, liên hệ với bản thân mình hoặc liên hệ với các hiện tượng khác để viết.

Thảo luận cho bài: Soạn bài cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống