Câu 47: So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Của Châu Phi Với Mĩ LaTinh

So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Của Châu Phi Với Mĩ LaTinh

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 48: Nước Mĩ Từ 1945-1991

Câu 47. Nêu điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

Hướng dẫn làm bài.

+ Giống nhau: Phong trào giải phóng dân tộc đều phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), châu Phi “Lục địa mới mới trỗi dậy”, còn Mĩ Latinh “Đại lục núi lửa” / ” Lục địa bùng cháy” .Hầu hết đều giành được độc lập.

So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Của Châu Phi Với Mĩ LaTinh

So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Của Châu Phi Với Mĩ LaTinh

+ Khác nhau :

Tiêu chí so sánhChâu PhiKhu vực Mĩ Latinh
Giai cấp lãnh đạoTư sản dân tộcVô sản và tư sản dân tộc
Nhiệm vụ cách mạngChống chủ nghĩa thực dân cũChống thực dân kiểu mới
Hình thức đấu tranhĐấu tranh chính trị hợp pháp

và thương lượng

Nhiều hình thức đấu tranh phong

phú (bãi công, nổi dậy, đấu tranh

vũ trang).

Sự phát triển kinh tế

sau chiến tranh

Hầu hết các nước đều đứng

trước vấn đề khó khăn, nan

giải…

Bộ mặt đất nước thay đổi khác

trước. Một số nước trở thành

nước công nghiệp mới (NIC)

Thảo luận cho bài: Câu 47: So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Của Châu Phi Với Mĩ LaTinh