Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”

Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:
Có một chàng ngốc ra thăm đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cho cao hơn cây lúa nhà người, về nhà, anh ta khoe:
Lúa của nhà ta xấu quá. Nhưng hôm nay tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa của ruộng bên rồi.
Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên

Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên

Chị vợ ra đến đồng thì thấy bao nhiêu lúa nhà mình đã héo rũ.
(Truyện ngụ ngôn)

BÀI THAM KHẢO

Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc. Một hôm anh ta ra đồng thấy lúa ruộng mình xấu hơn lúa ruộng người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên cao hơn lúa của nhà bên cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ:

–     Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên tất cả. Bấy giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi!

Nghe chồng nói vậy, chị vợ vội ra đồng coi thử, thì thấy lúa của thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi.

Thảo luận cho bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”